LỊCH CÔNG TÁC CỦA BAN THƯỜNG TRỰC UBTƯ MTTQ VIỆT NAM (TỪ NGÀY 09/12/2019 - 15/12/2019)

Tấm lòng Mặt trận gửi tới mỗi gia đình chính sách, hộ nghèo trước thềm năm mới

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách, hộ nghèo tại Sóc Trăng

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tặng quà Tết tại tỉnh Thanh Hóa