Gia đình là hạt nhân tạo dựng bản sắc dân tộc

(Mặt trận) - Ngày 1/7, Công đoàn Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung “Vai trò của giáo dục gia đình trong việc xây dựng nhân cách con người” cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn cơ quan và các đơn vị trực thuộc.

Thay đổi tư duy, nhận thức của mỗi cán bộ khi thực hiện cải cách hành chính

Kịp thời giải quyết những kiến nghị chính đáng của người dân

500 máy thở tiếp sức cho cuộc chiến với đại dịch Covid-19

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài tặng quà cho cán bô, công nhân viên gặp khó khăn. 

Dự buổi sinh hoạt có Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài.

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề, ông Hoa Hữu Vân, nguyên Vụ trưởng Vụ Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã chia sẻ về văn hóa Việt Truyền thống và văn hóa Việt thời 4.0.

Ông Hoa Hữu Vân khẳng định, văn hóa Việt Nam được hun đúc từ hàng nghìn năm lịch sử luôn đề cao các giá trị văn hóa gia đình bởi đó là cái nôi nuôi dưỡng, hình thành và phát triển nhân cách của mỗi cá nhân, là cơ sở, nền tảng để phát triển xã hội.

Có những chuẩn mực đạo đức gia đình kết tinh, trao truyền qua nhiều thế hệ. Với những nét đẹp văn hóa đó, trong thời đại công nghệ 4.0, những giá trị văn hóa gia đình tốt đẹp cần được giữ gìn, phát huy và vun đắp không ngừng để trở thành các giá trị mang tính bền vững qua thời gian, là nền tảng cơ sở truyền thống của mỗi gia đình và của một xã hội hiện đại, văn minh mà ở đó gia đình là hạt nhân, góp phần tạo dựng bản sắc dân tộc trường tồn.

Cũng nhân dịp này, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài đã trao tặng quà cho một số cán bộ, công nhân viên gặp khó khăn.