Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do Chủ tịch Đỗ Văn Chiến làm trưởng đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng

(Mặt trận) - Sáng 18/8, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng, thông báo Quyết định, kế hoạch và lịch làm việc của Đoàn kiểm tra.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Nguyễn Thị Thu Hà cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Ninh Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024-2029

Khẳng định vai trò của Mặt trận tỉnh Hà Tĩnh trong vận động các tổ chức tôn giáo tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2024-2029

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại cuộc làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, mục đích của Đoàn kiểm tra nhằm phát hiện những cách làm hay, sáng tạo, những bài học quý trong triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Quy định và Kết luận để rút ra bài học kinh nghiệm và nhân rộng. Đồng thời, kịp thời nhận diện những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, nhằm xây dựng Đảng ta vững mạnh.

Phương pháp làm việc của Đoàn kiểm tra là nghe các đơn vị được kiểm tra báo cáo tự kiểm tra, sau đó, sẽ triển khai, thực hiện các nội dung kiểm tra.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị, qua đợt kiểm tra, Đảng bộ Cao Bằng tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác kiểm tra và tự kiểm tra, gắn với tự phê bình, tự soi, tự sửa, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng Đảng bộ Cao Bằng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trước đó, các đại biểu dự buổi làm việc đã nghe đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng Đoàn kiểm tra công bố Quyết định số 545-QĐNS/TW ngày 13/6/2022 của Ban Bí thư về thành lập Đoàn kiểm tra, lịch làm việc của Đoàn kiểm tra.

Theo đó, Đoàn kiểm tra sẽ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng; Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Cao Bằng về: Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Kiểm tra việc chấp hành Quy định số 08/QĐi/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương.

Kiểm tra các nội dung nêu trong Quy định 37-QĐ/TW năm 2021 về những điều đảng viên không được làm và kiểm tra Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.