Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam gửi thư chúc mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

(Mặt trận) - Nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2020, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã gửi thư chúc mừng đến các vị chư tăng cùng toàn thể đồng bào dân tộc Khmer. Ban Biên tập trân trọng đăng toàn văn bức thư.

Giám sát chặt chẽ, xuyên suốt công tác chi trả hỗ trợ

Gắn công tác dân vận với phát huy dân chủ ở cơ sở

Đoàn kiểm tra BCĐ Trung ương tổng kết Quyết định số 290-QĐ/TW làm việc với huyện ủy Nguyên Bình