Vĩnh Phúc tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

(Mặt trận) -Sáng 2/10, Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003-2023. Ông Nguyễn Tuấn Khanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Phúc Vũ Việt Văn; Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Bùi Huy Vĩnh; Cùng đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, Sở, Ban, ngành và đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố, Ủy ban MTTQ xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

An Giang chuẩn bị chu đáo đại hội Mặt trận các cấp

Quảng Bình: Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Hải Ninh lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2024-2029

Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại tỉnh Phú Thọ

 Lãnh đạo MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc và lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc.

Qua 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, các khu dân cư tỉnh Vĩnh Phúc đều tổ chức Ngày hội trong không khí vui tươi, phấn khởi, trang trọng, 100% khu dân cư tổ chức phần lễ, trên 90% các thôn, tổ dân phố đã tổ chức được “Bữa cơm Đại đoàn kết” với các quy mô khác nhau, phù hợp với từng khu dân cư, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Ôn lại truyền thống vẻ vang qua từng chặng đường kể từ ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và cùng khẳng định vai trò quan trọng của công tác Mặt trận trong tiến trình phát triển của lịch sử cách mạng Việt Nam.

Với những hoạt động thiết thực, sinh động cùng các nội dung phong phú, Ngày hội hàng năm được các tổ chức, cá nhân, con em quê hương đang sinh sống, công tác, làm ăn ở ngoài tỉnh, các tầng lớp nhân dân cùng tham gia, hướng về Ngày hội đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị, xã hội rộng rãi, tạo không khí vui tươi phấn khởi và thực sự là một Ngày hội ở từng khu dân cư, “Ngày hội của nhân dân” trong tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày hội là diễn đàn trao đổi, đối thoại giữa các thành viên trong thôn, tổ dân phố hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, phát huy vai trò tự quản của mỗi cộng đồng dân cư, từng cá nhân, hộ gia đình trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương.

Trong những năm qua, thông qua tổ chức Ngày hội, các Phong trào, các Cuộc vận động được triển khai thực hiện hiệu quả. Trọng tâm là phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, chất lượng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng, tổ dân phố văn hóa” ngày càng được nâng cao.

Tính gắn kết cộng đồng là giá trị xuyên suốt trong quá trình tổ chức Ngày hội. Nhân dân hiểu rõ hơn về nhiệm vụ chính trị của địa phương, trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình trong xây dựng cộng đồng dân cư văn hóa, đoàn kết. Tình làng, nghĩa xóm trong mỗi cộng đồng được nhân lên qua những hoạt động san sẻ với các gia đình khó khăn, hoạn nạn.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã chủ động phối hợp triển khai thực hiện tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, tham gia giữ gìn môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”.

Đặc biệt là việc xây dựng các mô hình tự quản về môi trường như: “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, “Xứ họ, đạo tham gia bảo vệ tài nguyên môi trường”, “Tổ thu gom rác thải”, “Tổ tự quản bảo vệ môi trường”… đã góp phần đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường, huy động tối đa các nguồn lực của xã hội nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường.

Thông qua việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ các cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện tốt nhiệm vụ phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Giám sát và phản biện xã hội, góp ý tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh đạt nhiều kết quả.

Kết quả đến nay toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 4 huyện, thành phố về đích và hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới, 102/102 xã nông thôn mới, 13 xã nông thôn mới nâng cao, 61 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc phát triển toàn diện, bền vững các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch, bảo vệ môi trường. Bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân; quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội bảo đảm. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phát biểu Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Tuấn Khanh nhấn mạnh, để đạt được kết quả đó, luôn có sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh. Thông qua tổ chức Ngày hội để mỗi người dân hiểu được vị trí, vai trò, trách nhiệm của MTTQ trong thời kỳ mới. Để mỗi người dân xác định trách nhiệm của mình trong việc tập hợp, phát huy khối Đại đoàn kết toàn dân tộc. Hiểu được trách nhiệm của mình trong việc xây dựng quê hương mình, gia đình mình ấm no, hạnh phúc mà trung tâm của khối Đại đoàn kết là MTTQ Việt Nam.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Tuấn Khanh đề nghị MTTQ các cấp kịp thời nâng cao chất lượng công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp. Đồng thời, có những giải pháp khác nhau đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân để nhân dân hưởng ứng, vào cuộc tích cực.

Chủ động trong việc đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Ngày hội, có giải pháp mới, sáng tạo, linh hoạt, lựa chọn chủ đề hàng năm phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương để Ngày hội trở nên hấp dẫn, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, góp phần quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc lưu ý MTTQ các cấp trong tỉnh cần bám sát yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Hàng năm xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Ngày hội trên địa bàn có tính chất đặc thù, địa bàn có đồng bào dân tộc, tôn giáo. Đa dạng hóa huy động nguồn lực hỗ trợ cho các địa phương tổ chức Ngày hội. Chú trọng phát hiện, tôn vinh, biểu dương khen thưởng cho các cá nhân có nhiều đóng góp, mô hình hữu ích cho cộng đồng, là cơ sở thu hút, tập hợp phát huy các giá trị của địa phương.

“Kết quả Hội nghị Tổng kết hôm nay là những nội dung, giải pháp quan trọng để thực hiện tổ chức Ngày hội trong thời gian tới ngày càng hiệu quả, gắn kết chặt chẽ đông đảo nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Vĩnh Phúc ngày càng giàu mạnh, ấm no, hạnh phúc”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Tuấn Khanh nhấn mạnh.

Tuấn Minh