Vĩnh Long: Đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân

(Mặt trận) -Theo ông Lê Quang Đạo- Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cho biết: Qua 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 8/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về “tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội”, tỉnh Vĩnh Long đã đổi mới hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân phong phú, đa dạng, phù hợp.

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Quảng Bình: Bàn giao 430 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Khánh Hòa: Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Việc đổi mới các hình thức tuyên truyền đã phát huy hiệu quả thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia.

Hình thức tuyên truyền hiệu quả là qua báo, đài; hội thi, hội thảo; mô hình CLB, đội, nhóm, sinh hoạt chi- tổ hội; tờ bướm; chuyên đề tuyên truyền về những kinh nghiệm, cách làm hay và gương điển hình- nhất là thông qua tờ tin của MTTQ và từng đoàn thể…

Các hoạt động tuyên truyền đều hướng mạnh về cơ sở, từng hộ gia đình, khu dân cư. Nội dung tuyên truyền gắn với cuộc sống, sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, nông thôn mới, hoạt động nhân đạo, từ thiện, giảm nghèo bền vững.

Từ đó, động viên đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, phát huy sức mạnh nội lực, tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước.

NGUYỄN XUÂN