Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị hiệp thương bổ sung Phó chủ tịch

(Mặt trận) - Sáng ngày 6/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ 10, khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024 để tiến hành kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; triển khai chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch “Tết vì người nghèo” năm 2022.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023

MTTQ tỉnh Bạc Liêu: Hướng mạnh về cơ sở, làm tốt công tác an sinh xã hội

Bình Phước bàn giao 127 nhà đại đoàn kết cho người nghèo

 Hội nghị hiệp thương cử ông Dương Tân Long giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị

Hội nghị đã thông qua tờ trình và lấy ý kiến kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024. Ủy viên Đảng đoàn, Ủy viên Ban Thường trực, Trưởng ban Tổ chức Tuyên giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Tân Long đã được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Dương Tân Long bày tỏ niềm vinh dự khi được Hội nghị tin tưởng, tín nhiệm hiệp thương cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2019-2024. Trên cương vị công tác mới, ông Dương Tân Long hứa sẽ nỗ lực, tiếp tục học hỏi một cách cầu thị, cố gắng hết mình, tận tâm, tận lực, nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý, chung sức, đồng lòng cùng tập thể Ban Thường trực và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng công tác, tập trung xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân của tỉnh ngày càng vững mạnh.

Quang cảnh Hội nghị

Cũng tại hội nghị này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã quán triệt Kế hoạch 90/KH-MTTQ-BTT về tổ chức Chương trình “Nối vòng tay nhân ái” Xuân Nhầm dần năm 2022. Mục tiêu đặt ra của tỉnh sẽ phấn đấu vận động được 10.000 suất quà để tặng cho các gia đình nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, gia đình bị ảnh hưởng của COVID-19 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có thêm điều kiện vui Tết, đón xuân mới. Mỗi suất quà đối với cấp tỉnh thấp nhất từ 500 ngàn đồng/suất; cấp huyện, cơ sở thấp nhất từ 300 ngàn đống/suất. Thời gian tổ chức chương trình “Nối vòng tay nhân ái” bắt đầu từ ngày 5/12/2021 và kết thúc vào ngày 30/1/2022. Chương trình sẽ được tổ chức theo hình thức ghi hình, phát sóng tại hội trường UBMTTQVN tỉnh dự kiến vào đầu tháng 1/2022.

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã triển khai chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Theo đó, chương trình hành động đã đề ra 8 chỉ tiêu cụ thể; 5 chương trình công tác với 23 hoạt động xuyên suốt và nhóm giải pháp trọng tâm sẽ tập trung triển khai trong thời gian tới. Qua đó nhằm tập trung công tác tuyên truyền, quán triệt sâu sắc nghị quyết Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 trong hệ thống Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở và trong Nhân dân, góp phần đưa nghị quyết đại hội đảng vào cuộc sống. Tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên. Cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu và các nhóm giải pháp của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp thành kế hoạch hành động, trọng tâm là tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Mặt trận với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới của địa phương, đơn vị, tổ chức.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đào Mạnh Hùng yêu cầu trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình hành động Mặt trận các cấp trong quá trình tổ chức thực hiện phải chọn vấn đề trọng tâm phù hợp với địa phương để thực hiện.  

"Mặt trận, các tổ chức chính trị- xã hội và tổ chức thành viên phải hướng đến mục tiêu cốt lõi là quần chúng nhân dân, trong mọi hoạt động cần lấy người dân làm trung tâm. Thường xuyên tự kiểm tra, giám sát. Gắn với phát huy trách nhiệm người đứng đầu, luôn thực hiện tự soi tự sửa. Vấn đề xuyên suốt của chương trình hành động là củng cố lòng tin và phát huy dân chủ trong nhân dân", ông Đào Mạnh Hùng nhấn mạnh.