Ủy ban MTTQ TP Hà Nội kiểm tra hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại quận Hai Bà Trưng

(Mặt trận) -Ngày 24/10, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Đàm Văn Huân chủ trì Đoàn kiểm tra về hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng năm 2022 tại quận Hai Bà Trưng.

Lào Cai sẵn sàng cho Đại hội MTTQ cấp tỉnh

Tây Ninh: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Bến Cầu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Giang: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Bắc Quang, Yên Minh nhiệm kỳ 2024-2029

 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Đàm Văn Huân chủ trì buổi làm việc

Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng Nguyễn Xuân Diệp cho biết, 10 tháng năm 2022, Ban Thanh tra Nhân dân 18 phường đã tiến hành 126 cuộc giám sát về thực hiện chế độ, chính sách và các nội dung liên quan đến thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân trên địa bàn; đã phản ánh, kiến nghị giải quyết xử lý 9 vụ việc với UBND các phường và đã được UBND các phường trả lời, giải quyết.

Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã giám sát 41 dự án đầu tư công và các công trình xây dựng bằng nguồn vốn do Nhân dân đóng góp. Qua đó, đã phát hiện 3 công trình xây dựng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp đường, ngõ… có lỗi kỹ thuật, vi phạm nhỏ, sai thiết kế; đồng thời báo cáo UBND phường, trao đổi, phản ánh, kiến nghị trực tiếp với đơn vị thi công và các ngành chức năng. Nhờ đó, đã khắc phục, giải quyết các vi phạm, bảo đảm chất lượng và tiến độ công trình.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Đàm Văn Huân đề nghị, cấp ủy, chính quyền quận Hai Bà Trưng tiếp tục chỉ đạo giải quyết đối với vụ việc nóng trên địa bàn. Đồng thời rà soát, nâng cao hiệu lực công tác giám sát đầu tư cộng đồng; coi trọng hơn việc động viên, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân làm tốt công tác thanh tra Nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng.

Đặc biệt, cần động viên Nhân dân phát huy quyền làm chủ để cùng tham gia vào hoạt động giám sát của Mặt trận. Các phường tăng cường giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các dự án trên địa bàn, hạn chế thấp nhất vi phạm có thể xảy ra…

P.V