Uỷ ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(Mặt trận) -Ngày 12-9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; triển khai các Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Ủy ban MTTQ tỉnh.

Lào Cai sẵn sàng cho Đại hội MTTQ cấp tỉnh

Tây Ninh: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Bến Cầu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Giang: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Bắc Quang, Yên Minh nhiệm kỳ 2024-2029

 Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu là ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa khóa XIV; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; cán bộ, công chức cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố; các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã được lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh thông tin các nội dung cốt lõi, quan trọng của Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.

 Đồng chí Nguyễn Văn Tòng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa thông tin các nội dung cốt lõi, quan trọng của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

Đồng thời, các đại biểu cũng được truyền đạt nội dung của các Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Ủy ban MTTQ tỉnh; Nghị định số 93/2021/NĐ-CP, ngày 27-12-2021 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Việc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII và các Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII của Ủy ban MTTQ tỉnh giúp cho đội ngũ cán bộ hệ thống MTTQ, chức sắc, chức việc các tôn giáo nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết và các kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết, từ đó làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp Nhân dân, các tín đồ tôn giáo, tạo sự đồng thuận và sớm đưa Nghị quyết vào đời sống, góp phần hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Phan Nga