Ủy ban MTTQ tỉnh Hòa Bình: Nắm bắt tình hình thực hiện Đề án số 03 tại hai xã Hang Kia, Pà Cò

(Mặt trận) -Ngày 16/12, Thường trực MTTQ tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị nắm bắt tình hình thực hiện Đề án số 03 của BTV Tỉnh ủy tại 2 xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu).

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Quảng Bình: Bàn giao 430 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Khánh Hòa: Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

 Lãnh đạo UB MTTQ tỉnh Hòa Bình trao quà cho hộ nghèo 2 xã Hang Kia, Pà Cò (Mai Châu).

Qua 10 năm thực hiện Đề án số 03 của BTV Tỉnh ủy về củng cố, nâng cao năng lực, hiệu quả của hệ thống chính trị, phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 2 xã Hang Kia - Pà Cò, giai đoạn 2010 - 2020, hệ thống chính trị 2 xã tiếp tục được kiện toàn, củng cố; bộ máy chính quyền hoạt động đi vào nề nếp, hiệu lực lãnh đạo của cấp ủy, sự chỉ đạo, quản lý, điều hành của chính quyền được nâng lên; vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện của MTTQ và các ngành, đoàn thể 2 xã thực hiện hiệu quả. Đề án đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án về phát triển kinh tế, xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn, cơ sở vật chất tại 2 xã. Đời sống của đồng bào Mông được cải thiện, từng bước nâng lên: thu nhập bình quân năm 2020 đạt gần 16 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm dưới 30%. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ được quan tâm, Đảng ủy 2 xã đã cử 44 cán bộ tham gia các lớp nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Quốc phòng, quân sự địa phương được tăng cường, trật tự xã hội đảm bảo, tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy được kiềm chế.

Kết luận buổi làm việc, Thường trực MTTQ tỉnh Hòa Bình đánh giá cao những kết quả chính quyền, Nhân dân 2 xã Hang Kia, Pà Cò đã đạt được. Tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của 2 xã, tổng hợp gửi các cơ quan liên quan. Nhân dịp này, MTTQ tỉnh tặng 4 suất quà cho người có uy tín, 20 suất quà cho các hộ nghèo tại 2 xã.

Minh Tuấn