Tuyên Quang làm mới và sửa chữa hơn 4.500 nhà ở cho hộ nghèo

(Mặt trận) -Sáng 29-11, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án xoá nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh (Đề án 308), giai đoạn 2021-2025.

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Quảng Bình: Bàn giao 430 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Khánh Hòa: Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

 Quang cảnh hội nghị

Dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang.

Sau 2 năm thực hiện Đề án 308, toàn tỉnh đã có hơn 4.500 hộ nghèo được hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí huy động trên 568 tỷ đồng, đạt hơn 118% kế hoạch đề ra của cả giai đoạn. Trong đó, đã hoàn thành xoá 56 nhà ở tạm, dột nát cho hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng; hộ nghèo tại các xã phấn đấu về đích nông thôn mới 1.377 hộ; hỗ trợ xoá nhà ở tạm, dột nát cho 140 hộ nghèo từ bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình... Đây là kết quả sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng.

Ông Nguyễn Hưng Vượng, Trưởng Ban Dân Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại Hội nghị

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án trong thời gian tiếp theo, đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Trưởng Ban Dân Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức tiếp tục phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục rà soát, cập nhật, bổ sung và tổng hợp đầy đủ danh sách hộ nghèo đang ở nhà tạm, dột nát cần được hỗ trợ làm mới và sửa chữa nhà ở; tránh bỏ sót, trùng lặp danh sách hỗ trợ và đảm bảo đúng đối tượng.

Đồng chí đề nghị các ngành, đơn vị, các huyện, thành phố chủ động vận động nguồn lực để thực hiện hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở; trong đó tập trung phối hợp sử dụng hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ, nguồn lực vay tín dụng và nguồn lực hỗ trợ từ cộng đồng góp phần thực hiện hiệu quả đề án, đảm bảo lộ trình, tiến độ, kế hoạch đề ra theo từng năm và cả giai đoạn. Các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận có sự phân công tổ chức, cán bộ, công chức phụ trách theo dõi, giúp đỡ đến xã, khu dân cư và hộ gia đình để kịp thời nắm tình hình và kiểm tra, đôn đốc thực hiện, tránh sai sót trong quá trình thực hiện. Tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và kết quả thực hiện Đề án để tạo được phong trào, lan toả sâu rộng trong Nhân dân. Tập trung tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, giúp hộ nghèo thấy được trách nhiệm của mình trong việc xây dựng nhà ở, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nhân dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã tặng Bằng khen cho 13 tập thể, 41 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong triển khai, thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh năm 2023.

 
 
 Khen thưởng tại Hội nghị