TP Hà Nội: Lựa chọn những cán bộ Mặt trận đủ năng lực, uy tín

(Mặt trận) -Để Đại hội MTTQ các cấp TP Hà Nội sắp được tổ chức chọn được những cán bộ có uy tín, gắn bó với cơ sở, có khả năng đoàn kết các tổ chức và nhân dân, MTTQ các cấp trên địa bàn Thủ đô đã tổ chức quán triệt và triển khai công tác chuẩn bị đến cán bộ Mặt trận xã, phường, thị trấn.

Ủy ban Mặt trận tỉnh Bình Định thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng

Lãnh đạo tỉnh Kon Tum đi thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Đăk Hà

Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Đắk Nông thăm, tặng quà gia đình chính sách, người có công tại Đắk Mil

 Ủy ban MTTQ TP Hà Nội quán triệt, hướng dẫn tổ chức Đại hội MTTQ các cấp.

Để cán bộ Mặt trận cơ sở nắm bắt được quy trình tổ chức Đại hội MTTQ các cấp mới đây, Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng đã thông tin cũng như đưa ra kế hoạch tổ chức Đại hội. Theo đó, thời gian tổ chức Đại hội cấp phường không quá 1 ngày và hoàn thành trước ngày 30/4/2024. Đại hội MTTQ cấp quận tổ chức không quá 2 ngày và hoàn thành trước ngày 30/6/2024. Quận Hai Bà Trưng cũng đã lựa chọn và chỉ đạo Ủy ban MTTQ phường Phạm Đình Hổ tổ chức Đại hội điểm cấp phường vào tháng 1/2024.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng Nguyễn Xuân Diệp đề nghị, các đơn vị trong quận bám sát các văn bản, hướng dẫn của cấp ủy và MTTQ cấp trên, làm tốt công tác tuyên truyền, chuẩn bị báo cáo chính trị trình Đại hội để lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia, tổ chức thành viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân, kiện toàn tổ chức các Ban Công tác Mặt trận, chuẩn bị phương án nhân sự Ủy ban MTTQ các cấp đảm bảo tính đại diện, tiêu biểu, kế thừa và phát triển.

Còn tại quận Hoàn Kiếm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Lê Hồng Phú cho biết, Đại hội đại biểu MTTQ các cấp quận, nhiệm kỳ 2024 - 2029 là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa xã hội sâu sắc, có sức lan tỏa trong các tầng lớp nhân dân, tiếp tục khẳng định về vị trí, vai trò, sứ mệnh cao cả của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước. Nhận thức rõ điều đó, quận đã lựa chọn và chỉ đạo Ủy ban MTTQ phường Lý Thái Tổ tổ chức Đại hội điểm cấp phường; các phường còn lại hoàn thành trước ngày 31/3/2024; cấp quận hoàn thành trước ngày 30/6/2024.

Những ngày gần đây, cán bộ MTTQ các cấp huyện Quốc Oai cũng đẩy mạnh hướng dẫn Đại hội Mặt trận cơ sở. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Quốc Oai Lương Văn Thắng cho biết, đến nay huyện đã triển khai, quán triệt một số nội dung quan trọng gồm Chỉ thị số 22 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Thông tri của Thành ủy và Thông tri số 07 của Ban thường vụ Huyện ủy “Về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029”; triển khai Kế hoạch và Hướng dẫn tổ chức Đại hội MTTQ các cấp của huyện; kế hoạch thi đua chào mừng Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Với phương châm kế thừa, ổn định, sáng tạo và phát triển, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, ông Thắng đề nghị, MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trong các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Đồng thời, tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề cần quan tâm để chuẩn bị tốt nội dung, nhân sự và các điều kiện cần thiết tổ chức thành công Đại hội.

Để tổ chức thành công Đại hội MTTQ các cấp, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị, các đơn vị cần nghiên cứu kỹ các tài liệu. Trong đó, phải nắm được nội dung cơ bản, cốt lõi, triển khai từng cấp cho phù hợp. Phải thống nhất nhận thức Đại hội là sự kiện chính trị không chỉ của tổ chức Mặt trận các cấp, mà qua đó, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân... Các địa phương, các đơn vị phải chủ động tham mưu, phối hợp với Đảng ủy, UBND, các phòng, ban, ngành có liên quan để triển khai các nội dung công tác Đại hội. Trong đó, chú trọng tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội, tạo điều kiện huy động các nguồn lực bảo đảm yêu cầu tài chính, cơ sở vật chất cho Đại hội MTTQ các cấp của thành phố và chuẩn bị tham gia với Mặt trận Trung ương, bảo đảm lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

TUỆ PHƯƠNG