Thanh Hóa: Xây dựng mô hình Khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” tại Ngọc Lặc và Thọ Xuân

(Mặt trận) -Ngày 4-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức Hội nghị triển khai và ra mắt mô hình Khu dân cư (KDC) “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” tại thôn Linh Sơn, xã Ngọc Sơn (Ngọc Lặc) và thôn 1 Yên Trường, xã Thọ Lập (Thọ Xuân).

An Giang chuẩn bị chu đáo đại hội Mặt trận các cấp

Quảng Bình: Đại biểu MTTQ Việt Nam xã Hải Ninh lần thứ XII, Nhiệm kỳ 2024-2029

Trao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại tỉnh Phú Thọ

 Ra mắt Ban Chỉ đạo mô hình thôn Linh Sơn, xã Ngọc Sơn (Ngọc Lặc).

Tại hội nghị, cán bộ và Nhân dân thôn Linh Sơn, xã Ngọc Sơn và thôn 1 Yên Trường, xã Thọ Lập đã được lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai kế hoạch xây dựng mô hình KDC “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”; nghe lãnh đạo Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh triển khai các nội dung xây dựng KDC NTM kiểu mẫu gắn với chương trình xây dựng mỗi xã một sản phẩm.

Mô hình KDC “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” được thành lập với mục đích nhằm tiếp tục phát huy vai trò của MTTQ, Ban công tác Mặt trận ở KDC trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào "Chung sức xây dựng NTM”, tạo cảnh quan, môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp.

Mô hình góp phần bảo đảm an ninh - trật tự, gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa của từng vùng, miền; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần người dân góp phần xây dựng thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Phan Nga