Thanh Hóa: Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

(Mặt trận) -Ngày 29-9, tại TP Thanh Hóa, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị chia sẻ kinh nghiệm về phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh (ĐTVM)” năm 2023.

Lào Cai sẵn sàng cho Đại hội MTTQ cấp tỉnh

Tây Ninh: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Bến Cầu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Giang: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Bắc Quang, Yên Minh nhiệm kỳ 2024-2029

Toàn cảnh hội nghị. 

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, ĐTVM”, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; đoàn kết phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững. Từ năm 2022 đến tháng 6-2023, MTTQ các cấp đã vận động, tiếp nhận trên 76 tỷ đồng để hỗ trợ xây mới, sửa chữa 1.646 nhà đại đoàn kết; giúp phát triển sản xuất 6.585 lượt người; giúp khám, chữa bệnh 215 người; giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó...

Vận động Nhân dân hiến 43,5 ha đất, đóng góp trên 265 nghìn ngày công tham gia làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các công trình phúc lợi. Xây dựng và nhân rộng 25 mô hình khu dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”; 112 mô hình “Khu dân cư tự quản về an toàn thực phẩm”; 13 mô hình “Khu dân cư tự quản về môi trường; xây dựng và nhân rộng 1.156 mô hình gia đình hạnh phúc, 304 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, 147 mô hình chăm sóc, bảo vệ trẻ em... Tổ chức cho Nhân dân dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm; duy trì 4.357 tổ hòa giải ở cơ sở; 3.935 khu dân cư có thùng thư góp ý, phát giác tội phạm, tệ nạn xã hội...

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Dương Văn Giang thông báo nhanh một số thông tin về chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM; thực trạng, giải pháp XDNTM, ĐTVM trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện xã hội; vận động giúp đỡ người nghèo; các giải pháp nâng cao chất lượng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư; giải pháp trong thực hiện các tiêu chí xây dựng ĐTVM; giải pháp vận động Nhân dân đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn...

Các đại biểu cũng chia sẻ những kinh nghiệm trong vận động nhân dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; kinh nghiệm phát huy vai trò của ban công tác mặt trận ở khu dân cư trong vận động Nhân dân xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khỏe; những cách làm hiệu quả trong thực hiện các tiêu chí XDNTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường...

Phan Nga