Sông Hinh (Phú Yên): Xây 223 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo

(Mặt trận) - Vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Sông Hinh (Phú Yên) cho biết, để thực hiện phong trào “Hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách” tại đại phương.

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Quảng Bình: Bàn giao 430 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Khánh Hòa: Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

 Trao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo Hờ Dét, buôn Chao, xã Ea Bá, huyện Sông Hinh.

Theo đó trên địa bàn huyện Sông Hinh (Phú Yên), được phân bổ để hỗ trợ xây dựng 223 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách (50 triệu đồng/nhà), chia làm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 là 100 căn nhà, đã nghiệm thu 97 nhà; giai đoạn 2 là 80 căn nhà, đã nghiệm thu 20 nhà; giai đoạn 3 là 43 nhà, đang được mặt trận các xã, thị trấn hoàn thiện hồ sơ.

Ông Nguyễn Văn Hà, Phó Chủ tịch MTTQ huyện Sông Hinh (Phú Yên) cho biết, để hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho các hô được công khai, minh bạch, mặt trận các cấp trên địa bàn huyện Sông Hinh đã  tiến hành khảo sát kỹ lưỡng, lập danh sách hỗ trợ tập trung vào các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn… đang sinh sống trong những căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn. Trong quá trình rà soát, lựa chọn công khai, đúng đối tượng thụ hưởng.

Được biết, từ đầu năm đến nay, MTTQ huyện Sông Hinh củng đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội để xây dựng 10 căn nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo từ nguồn Quỹ Vì người nghèo của huyện (trong đó mặt trận huyện là 5 nhà và mỗi đoàn thể là1 nhà), kinh phí hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà, đã nghiệm thu 1 nhà, đây là sự giúp đỡ cho các hộ nghèo tại địa phương ổn định chỗ ở, an tâm lao động sản xuất, có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống.

XUÂN HIẾU