Sóc Trăng: Xây dựng trên 12.000 căn nhà Đại đoàn kết

(Mặt trận) -Qua 20 năm, tỉnh Sóc Trăng đã bàn giao trên 12.000 căn nhà Đại đoàn kết cho gia đình chính sách, gia đình khó khăn về nhà ở.

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Quảng Bình: Bàn giao 430 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Khánh Hòa: Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Ngày 29-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức tổng kết 20 năm Ngày hội “Đại đoàn kết dân tộc”.

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng trao bằng khen cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện Ngày hội “Đại đoàn kết dân tộc” 

Hàng năm, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có 775/775 khu dân cư tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết dân tộc”, đạt 100%. Đặc biệt, trong ngày hội đã biểu dương khen thưởng trên 19.900 hộ, trên 129.750 cá nhân tiêu biểu trong thi đua lao động, sản xuất của phong trào “Đoàn kết, sáng tạo”.

Qua 20 năm tổ chức Ngày hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tặng hơn 200.000 phần quà cho các hộ nghèo, học sinh nghèo, gia đình chính sách; vận động xây dựng mới và sửa chữa trên 500 cây cầu giao thông nông thôn, bàn giao trên 12.000 căn nhà Đại đoàn kết cho gia đình chính sách, gia đình khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí trên 771 tỷ đồng...

Bên cạnh đó, ngày hội còn là dịp để tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân tiêu biểu thực hiện nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Từ đó, góp phần động viên nhân dân khắc phục khó khăn, tích cực lao động, sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dịp này, có 42 cá nhân, 28 tập thể nhận bằng khen của UBND tỉnh và 153 cá nhân, 53 tập thể nhận bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng vì có thành tích xuất sắc trong 20 năm Ngày hội “Đại đoàn kết dân tộc”.

TUẤN QUANG