Quảng Trị: Tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022

(Mặt trận) -Khu phố Lương An (phường Đông Lễ, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) được lựa chọn là nơi tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 của TP Đông Hà và của tỉnh Quảng Trị.

Hòa Bình: Trao 92.972 suất quà Tết cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách

Quảng Ngãi: Gần 70 nghìn suất quà Tết đã được trao cho hộ nghèo

Cao Bằng: Nâng cao hiệu quả hoạt động Ban công tác Mặt trận khu dân cư

Ngày 29/10, được sự thống nhất của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tại tỉnh Quảng Trị, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đông Lễ phối hợp với Ban công tác Mặt trận khu phố Lương An tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 (gọi tắt là Ngày hội). Đây là khu dân cư được lựa chọn để tổ chức điểm Ngày hội của tỉnh Quảng Trị.

 Toàn cảnh Ngày hội.

Đến dự chương trình có ông Đào Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị và nhiều lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, TP Đông Hà, đại diện lãnh đạo các sở, ngành tại địa phương.

Báo cáo tại Ngày hội, Ban Công tác Mặt trận khu phố Lương An cho biết, khu phố có địa bàn khá rộng, có 205 hộ với 880 nhân khẩu, có làng truyền thống Lương An được hình thành từ hàng trăm năm trước với truyền thống văn hóa, phong tục tập quán đa dạng.

Thời gian qua, tình hình kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, khối Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố tiếp tục được mở rộng, củng cố và tăng cường. Ban Công tác Mặt trận khu phố tiếp tục đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động, phát huy ngày càng tốt hơn vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh.

Đáng chú ý, tại khu phố đã tạo ra phong trào toàn dân đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, khơi dậy được ý chí tự lực, tự cường và sức mạnh nội lực của mỗi người dân qua đó giúp đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp Nhân dân trong khu phố không ngừng được cải thiện.

 

Ban Công tác Mặt trận khu phố đã tích cực, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương động viên các tầng lớp Nhân dân đóng góp 520 triệu đồng, xây dựng 3 tuyến đường bê tông hóa; với sự hỗ trợ của Mặt trận các cấp, Ban Công tác Mặt trận khu phố đã tập trung giải quyết nhu cầu về nhà ở cho gia đình hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trong đó, xây mới 2 nhà với kinh phí gần 100 triệu đồng.

Ngoài ra, Ban Công tác Mặt trận khu phố cũng đã thực hiện hiệu quả công tác xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, chăm lo sức khỏe của nhân dân, công tác đền ơn đáp nghĩa, tương thân, tương ái; công tác xây dựng, bảo vệ cảnh quan môi trường; phát huy dân chủ, tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.

Cũng trong thời gian này, thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị và Mặt trận các cấp về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Ban Công tác Mặt trận khu phố đã phối hợp với các tổ chức thành viên để vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trong khu phố nhận thức đúng về chất lượng hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, qua đó thay đổi nhận thức, hành vi tiêu dùng đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Phát biểu tại Ngày hội, ông Đào Mạnh Hùng, UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị đã ôn lại tinh thần đoàn kết của dân tộc ta và ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam.

Về kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại khu phố Lương An, ông Đào Mạnh Hùng cho rằng, khu phố đã phát huy truyền thống tốt đẹp của chính sách đại đoàn kết một lòng xây dựng khu dân cư có kinh tế tăng trưởng, an ninh được giữ vững, các hoạt động văn hóa xã hội có bước phát triển. Các ban, ngành, đoàn thể và hội tích cực vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, chấp hành quy ước, hương ước khu dân cư và công tác phòng chống dịch Covid-19.

Những kết quả mà cán bộ và nhân dân khu phố Lương An đã đạt được trong những năm qua đã khẳng định sự đúng đắn và là minh chứng của việc thực thi chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, Nhà nước, thể hiện ý chí cần cù, nghị lực lao động, tinh thần đoàn kết nỗ lực vươn lên thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở khu dân cư góp phần làm thay đổi quê hương.

Cũng trong Ngày hội, ban tổ chức đã biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng cộng đồng khu dân cư; trao 15 suất quà và trao sinh kế cho các hộ nghèo trên địa bàn; căt băng khánh thành công trình nhà Văn hóa khu phố Lương An.

Từ ngày 29/10 - 18/11, 801 khu dân cư tại tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 với chủ đề: “Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, nêu cao vai trò chủ thể của người dân, vai trò cộng đồng tự quản, thực hiện thành công các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

NGHĨA VĂN - NGUYỄN PHONG