Quảng Trị: Tập huấn nghiệp vụ cho gần 150 cán bộ Mặt trận cấp cơ sở

(Mặt trận) -Thực hiện kế hoạch công tác Mặt trận năm 2023 và nhằm đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đông Hà phối hợp tổ chức lớp tập huấn cho gần 150 cán bộ cấp cơ sở.

Đắk Nông: Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với UBTƯ MTTQ Việt Nam

Bình Định: Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Bộ Công an với UBTƯ MTTQ Việt Nam

Quảng Trị: Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6 năm 2023 và Phát động xây dựng mô hình bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2023-2025

Chiều 23/2, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đông Hà (Quảng Trị) phối hợp với Trung tâm chính trị TP Đông Hà tổ chức lớp Tập huấn bồi dưỡng kỹ năng và nghiệp vụ công tác Mặt trận năm 2023 cho gần 150 cán bộ Mặt trận cấp cơ sở tại địa phương.

 Quang cảnh lớp tập huấn.

Thông qua buổi tập huấn, cán bộ Mặt trận cấp cơ sở sẽ được phổ biến và truyền đạt các chuyên đề cốt lõi trong việc giám sát đầu tư của cộng đồng; nội dung và tổ chức giám sát đầu tư của cộng đồng; vai trò, nhiệm vụ và quyền hạn, phạm vi giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân; phương thức thực hiện quyền giám sát và hoạt động xác minh của Ban Thanh tra Nhân dân.

Cùng với đó cán bộ Mặt trận cấp cơ sở sẽ được tập huấn nâng cao một số kỹ năng cơ bản trong hoạt động giám sát của Ban Thanh tra Nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; các văn bản hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; cách lập một số biểu mẫu, kế hoạch, báo cáo thực hiện và kết quả giám sát đầu tư của cộng đồng; giải đáp thắc mắc, trao đổi kinh nghiệm và thống nhất cách thức tổ chức thực hiện.

NGHĨA VĂN