Quảng Trị: Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận các cấp

(Mặt trận) - Ngày 27/10, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và Chương trình công tác trọng tâm năm 2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho gần 160 cán bộ Mặt trận các cấp trong tỉnh.

Hòa Bình: Trao 92.972 suất quà Tết cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách

Quảng Ngãi: Gần 70 nghìn suất quà Tết đã được trao cho hộ nghèo

Cao Bằng: Nâng cao hiệu quả hoạt động Ban công tác Mặt trận khu dân cư

Quang cảnh lớp bồi dưỡng. Ảnh: NP. 

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sẽ diễn ra trong 2 ngày.

Qua lớp học nhằm góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam các cấp có trình độ lý luận và năng lực hoạt động thực tiễn; nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí, vai trò, quyền, trách nhiệm, tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam; có kiến thức và kỹ năng tổ chức hoạt động của Mặt trận nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Tại lớp học, cán bộ Mặt trận các cấp sẽ lắng nghe các báo cáo viên trình bày 6 chuyên đề như: vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam và các cuộc vận động, các phong trào do Mặt trận dân chủ; nội dung yêu cầu công tác Giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác Mặt trận…