Quảng Ngãi: Tập huấn tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

(Mặt trận) -Ngày 30/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2023. Tham dự buổi tập huấn có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Đức Thọ.

Thanh Hóa: Đại hội điểm MTTQ huyện Quan Hóa lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội điểm MTTQ xã Bằng Lang (huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang)

Cà Mau: Phối hợp để nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

 Quang cảnh buổi Hội nghị Tập huấn tuyên truyền Chương trình MTQG xây dựng NTM.

Tham dự còn có gần 500 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn và Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố thuộc 5 huyện miền núi và thị xã Đức Phổ trong tỉnh Quảng Ngãi.

Trong thời gian 2 ngày (30/11- 1/12), các đại biểu nghe các báo cáo viên trình bày các chuyên đề về tổng quan Chương trình MTQG xây dựng NTM, giai đoạn 2021- 2025; những điểm mới về tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM, đô thị văn minh; ứng dụng trong việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân bằng công nghệ thông tin; kết quả và kinh nghiệm trong xây dựng NTM ở huyện Tư Nghĩa.

Hội nghị tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, trình độ chuyên môn, năng lực, kỹ năng quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM cho cán bộ xây dựng NTM các cấp, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực để triển khai hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 thực chất, hiệu quả. Phát huy vai trò chủ trì của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong việc tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” và Phong trào “Quảng Ngãi chung sức xây dựng NTM”.

Nhật Sơn