Ninh Bình: Thành phố Ninh Bình tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

(Mặt trận) -Thành phố Ninh Bình đang tích cực chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Ninh Bình lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2024-2029, đảm bảo đúng quy trình, quy định, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng đối với MTTQ Việt Nam và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Sơn La gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ)

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

TP Hà Nội: Đại hội điểm MTTQ huyện Đan Phượng lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024-2029

 Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Thành, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội

Để tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ninh Bình đã ban hành kế hoạch, hướng dẫn việc tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Ninh Bình, nhiệm kỳ 2024-2029. 

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Ninh Bình yêu cầu việc tổ chức Đại hội phải phát huy được sức mạnh đoàn kết, dân chủ, trí tuệ và trách nhiệm của MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên và Nhân dân; Đại hội được tổ chức đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ MTTQ Việt Nam; đảm bảo nội dung, chương trình, tiến độ, trang trọng, thiết thực, hiệu quả, an toàn và tiết kiệm. 

Đồng thời yêu cầu làm tốt công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và công tác nhân sự. Báo cáo chính trị phải đánh giá đúng tình hình các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; khẳng định kết quả đạt được, những mô hình hiệu quả, cách làm mới, sáng tạo; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân (nhất là nguyên nhân chủ quan), rút ra bài học kinh nghiệm; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới và đề ra giải pháp cụ thể, đột phá, khả thi để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ.

Về công tác nhân sự, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố yêu cầu nhân sự giới thiệu tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã, cấp thành phố, nhiệm kỳ 2024 - 2029 phải là người tiêu biểu, đại diện cho một giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, một lĩnh vực ngành nghề hoặc đại diện cho người Việt Nam ở nước ngoài; có khả năng tập hợp, đoàn kết Nhân dân, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, các chương trình công tác của MTTQ Việt Nam. 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cũng đã quyết định chọn Ủy ban MTTQ phường Tân Thành là đơn vị tổ chức Đại hội điểm. 

Đồng chí Phạm Thị Ngọc Nga, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thành cho biết: Là đơn vị được chọn làm điểm tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ cấp xã, chúng tôi xác định đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn nên ngay sau khi có quyết định của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các khâu trước, trong, sau Đại hội. Xác định công tác nhân sự là nội dung quan trọng của Đại hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường chủ động tham mưu xây dựng Đề án nhân sự và được thảo luận dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể, trách nhiệm của người đứng đầu, tạo sự đoàn kết, thống nhất. Do vậy, Đề án nhân sự trình Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Tân Thành, nhiệm kỳ 2024-2029 đã nhận được sự đồng thuận cao.

Trung tuần tháng 1 năm 2024, Ủy ban MTTQ phường Tân Thành đã tiến hành Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024-2029, đảm bảo đúng quy trình, quy định và kế hoạch đã đề ra. Tại Đại hội, đã hiệp thương dân chủ cử Ủy ban MTTQ Việt Nam phường gồm 39 người, trong đó 9 người ngoài Đảng, đảm bảo tính đại diện, dân chủ và tỷ lệ người ngoài Đảng không thấp hơn nhiệm kỳ 2019-2024. 

"Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường thành công tốt đẹp đã thực sự tạo khí thế, động lực mới để Ủy ban MTTQ phường hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong nhiệm kỳ mới"- đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Tân Thành cho biết thêm.

Ngay sau thành công của Đại hội điểm MTTQ Việt Nam phường Tân Thành, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tổ chức rút kinh nghiệm để chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam ở các xã, phường còn lại trên địa bàn thành phố. Đồng thời phát động các phong trào thi đua thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp thành phố, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đồng chí Nguyễn Thanh Như, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Thành cho biết: Thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã phát động nhân dân tham gia dọn vệ sinh môi trường. Ngoài ra, MTTQ Việt Nam phường phối hợp với Hội Phụ nữ phường và Tổ dân phố Phúc Nam, Phúc Thịnh tuyên truyền, vận động nhân dân, các mạnh thường quân ủng hộ kinh phí để lắp đặt các bức tranh cổ động trên khắp các tuyến đường liên phố, tạo cảnh quan sạch, đẹp cũng như nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã huy động các nguồn lực để hỗ trợ gia đình ông Nguyễn Viết Miên (thương binh 1/4) ở phố Phúc Nam sửa chữa nhà ở. Số tiền hỗ trợ tuy không nhiều nhưng đã khơi dậy tinh thần "tương thân, tương ái" trong nhân dân, kịp thời quan tâm, chia sẻ khó khăn với gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn phường. Xuân Giáp Thìn 2024, gia đình thương binh Nguyễn Viết Miên đã được đón Tết trong ngôi nhà khang trang, sạch đẹp hơn. Đó không chỉ là niềm vui của gia đình thương binh Nguyễn Viết Miên mà còn là niềm vui chung của những người làm công tác Mặt trận phường.

"Việc sớm hoàn thành các công trình chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam phường Phúc Thành lần thứ VI, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã và đang phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, hướng tới tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam phường"- đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Thành cho biết thêm.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã trên địa bàn thành phố Ninh Bình sẽ hoàn thành trong tháng 4 và Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Ninh Bình, nhiệm kỳ 2024-2029 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6 năm 2024. Trong những ngày này, các xã, phường trên địa bàn thành phố cũng đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp xã. Đồng thời tích cực triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của Mặt trận trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng thành phố Ninh Bình ngày càng giàu mạnh, văn minh.

Mai Lan