Nhiều công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Tiền Giang

(Mặt trận) -Thời gian này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp tỉnh Tiền Giang đang đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029, với những hoạt động, công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa.

Lào Cai sẵn sàng cho Đại hội MTTQ cấp tỉnh

Tây Ninh: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Bến Cầu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Hà Giang: Đại hội đại biểu MTTQ huyện Bắc Quang, Yên Minh nhiệm kỳ 2024-2029

 Khởi công xây dựng cầu giao thông nông thôn.

Hưởng ứng phong trào, từ cuối năm 2023 đến nay, mỗi đơn vị Ủy ban MTTQ từ tỉnh đến cơ sở đều đã đăng ký thực hiện ít nhất 1 công trình, phần việc chào mừng sự kiện chính trị quan trọng này, với tổng số gần 280 công trình, phần việc, kinh phí trên 86,6 tỷ đồng; đến nay đã bàn giao và đưa vào sử dụng hơn 2/3 công trình, phần việc.

Bên cạnh đó, các Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư cũng đã đăng ký hàng ngàn công trình, phần việc chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ các cấp tỉnh Tiền Giang. Các công trình, phần việc tập trung vào xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoạt động an sinh xã hội, làm đường giao thông, công trình thủy lợi, hạ tầng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang Huỳnh Văn Hải cho biết: Việc lựa chọn, đăng ký thực hiện các công trình, phần việc chào mừng Đại hội của hệ thống MTTQ trong tỉnh đều có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn, đảm bảo rõ tên, rõ việc, rõ nội dung, có ý nghĩa chính trị, xã hội và tính thiết thực, vì lợi ích của người dân. Quá trình triển khai thực hiện, Ủy ban MTTQ từng cấp tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội dung thi đua đã đăng ký.  

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tiền Giang có 3 công trình thi đua chào mừng Đại hội, gồm: Trao 50 căn nhà đại đoàn kết tại các huyện, thị, thành; 2 cầu giao thông nông thôn (cầu Tổ 2, ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Long, huyện Cai Lậy và cầu Bờ Me, ấp Long Hòa A, xã Bàn Long, huyện Châu Thành). Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh còn hỗ trợ tỉnh Điện Biên xây dựng 20 căn nhà đại đoàn kết, trị giá 1 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Vì người nghèo của tỉnh.

Ngoài ra, MTTQ các cấp trong tỉnh còn triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực để chào mừng Đại hội, gắn với các nhiệm vụ chính trị được giao. Theo đó, từ đầu năm 2024 đến nay, MTTQ các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các cấp, ngành, các tổ chức đoàn thể vận động người dân hiến đất để xây dựng đường giao thông, nhà văn hóa và các công trình hạ tầng nông thôn; phối hợp tổ chức thăm, tặng hàng ngàn suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội…

Những thành tích trong phong trào thi đua đặc biệt trên là tâm huyết, món quà ý nghĩa chào mừng Đại hội MTTQ các cấp tỉnh Tiền Giang nhiệm kỳ 2024 - 2029. Phong trào thi đua không chỉ khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ các cấp trong tỉnh về việc tập hợp phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà còn cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì phát động, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Theo Báo Ấp Bắc