MTTQ tỉnh Hải Dương và các tổ chức chính trị - xã hội ký giao ước thi đua

(Mặt trận) -Chiều 29/2, Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hải Dương ký giao ước thi đua năm 2024.

Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường tại Chương trình gặp mặt, tri ân Chiến sĩ Điện Biên Phủ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sơn La gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ)

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

 Đại diện các đơn vị trong Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hải Dương ký giao ước thi đua

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị trong khối đã thảo luận, thống nhất, năm 2024, các đơn vị trong khối sẽ tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy. Tổ chức thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ ngành dọc cấp trên và thực hiện công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong khối. Hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị trong khối.

Các tổ chức, đơn vị trong khối tổ chức các hoạt động chào mừng những ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, đất nước và của tỉnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; sắp xếp tinh gọn bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, năng lực công tác tổ chức, tham mưu… Đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương, các ngành và địa phương phát động.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ứng dụng công nghê thông tin, chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao...

Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Hải Dương gồm 9 đơn vị: Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Văn học nghệ thuật tỉnh. Năm 2024, Hội Cựu chiến binh tỉnh làm trưởng khối thi đua.

Theo Báo Hải Dương