MTTQ tỉnh Bình Phước khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết tặng các hộ nghèo

(Mặt trận) -Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Phước và Huyện ủy Đồng Phú Bộ tư lệnh Binh đoàn 16 tổ chức khởi công xây dựng 10 nhà Đại đoàn kết tặng phối hợp với hộ nghèo trên địa bàn huyện Đồng Phú (Bình Phước).

MTTQ huyện Vị Thủy (Hậu Giang): Vận động xây dựng 27 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

"Cán bộ Mặt trận phải gần dân, sát dân, lắng nghe dân"

Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bạc Liêu: Nhiều phong trào thi đua hướng về cơ sở

Đây là hoạt động chung tay cùng chính quyền tỉnh Bình Phước tuyên truyền, giáo dục, tạo sức lan tỏa trong đời sống nhân dân về tình đoàn kết, tương thân tương ái “không để ai bị bỏ lại phía sau”; đồng thời góp phần thực hiện tốt chương trình, mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2017-2020 gắn với xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

 

Đại diện Binh đoàn 16 trao biển tượng trưng tặng nhà cho các hộ nghèo.

Theo kế hoạch, Binh đoàn 16 hỗ trợ tỉnh Bình Phước, tổ chức thi công xây dựng 50 nhà Đại đoàn kết, với tổng số tiền 4 tỷ đồng cho 50 hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở thuộc các huyện: Đồng Phú, Bù Đăng, Bù Gia Mập…; trị giá mỗi nhà là 80 triệu đồng được trích từ nguồn đóng góp của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động Binh đoàn 16. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/19-5-2020) và chào mừng Đại hội Đảng bộ Binh đoàn 16 lần thứ V.

Với tinh thần quyết tâm cao, ngay sau lễ khởi công, cán bộ, chiến sĩ, người lao động Trung đoàn 728 (Binh đoàn 16) đã bắt tay thi công xây dựng 10 nhà tại 2 xã: Đồng Tâm và Đồng Tiến thuộc huyện Đồng Phú.

ANH ĐỨC