Long An: Triển khai các bước giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

(Mặt trận) -Chiều 01/3, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An tổ chức Hội nghị triển khai các bước giới thiệu người của các cơ quan, tổ chức, đơn vị ra ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và ĐB HĐND tỉnh; đồng thời hướng dẫn việc viết hồ sơ ứng cử.

Bến Tre, Quảng Nam, An Giang: Bảo đảm tiến độ và quy trình bầu cử

Nhiều điểm mới trong tổ chức HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

An Giang: Hội nghị hướng dẫn tổ chức tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử

 UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An triển khai các bước giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND

Theo Hướng dẫn quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử ĐBQH và ĐB HĐND, các cơ quan, tổ chức, đơn vị tiến hành giới thiệu người ứng cử từ ngày 24/02/2021 đến ngày 11/3/2021. Người được giới thiệu ứng cử ĐB HĐND của địa phương nào thì phải là người đang cư trú hoặc công tác thường xuyên ở địa phương đó.

Việc giới thiệu người ứng cử ĐBQH và ĐB HĐND được thực hiện theo 3 bước: Bước 1, Ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị họp để dự kiến người của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình ứng cử. Bước 2, tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri nơi công tác/nơi làm việc. Bước 3, tổ chức hội nghị ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu người ứng cử.

Chậm nhất là 17 giờ ngày 14/3/2021, người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH và ĐB HĐND. Việc nộp hồ sơ ứng cử ĐBQH và ĐB HĐND được thực hiện theo quy định tại Khoản 1, 2, 3 Điều 36 của Luật Bầu cử ĐBQH và ĐB HĐND và hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia./.

Kỳ Nam