Lâm Đồng: Phát động Tháng cao điểm 'Vì người nghèo' năm 2022

(Mặt trận) -Ngày 3/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) tổ chức Lễ phát động Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2022.

Hòa Bình: Trao 92.972 suất quà Tết cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách

Quảng Ngãi: Gần 70 nghìn suất quà Tết đã được trao cho hộ nghèo

Cao Bằng: Nâng cao hiệu quả hoạt động Ban công tác Mặt trận khu dân cư

 Cán bộ, công chức, viên chức huyện Đức Trọng tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2022 tại Lễ phát động.

Dự Lễ phát động có; ông Nguyễn Ngọc Phúc, Bí thư Huyện ủy Đức Trọng; ông Lê Hồng Khánh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng.

Được biết, Tháng cao điểm "Vì người nghèo" sẽ được tổ chức từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2022. Mục tiêu là nhằm lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Đồng thời, huy động nguồn lực ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" để chăm lo, giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ cận nghèo tại địa phương.

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng, Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" các cấp trong huyện Đức Trọng phối  hợp với các tổ chức thành viên, các đơn vị liên quan tổ chức vận động và thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội năm 2022; trong đó, phấn đấu vận động đóng góp ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" các cấp trong huyện năm 2022 đạt và vượt chỉ tiêu 1,8 tỷ đồng theo kế hoạch của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Trọng đã đề ra.

Tại Lễ phát động, lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức huyện Đức Trọng đã tham gia đóng góp ủng hộ vào Quỹ "Vì người nghèo" năm 2022.

HÀ LÊ