Kiên Giang phát động “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”

(Mặt trận) -Ngày 19/4, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Kiên Giang phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang và các đoàn thể tổ chức lễ phát động tháng cao điểm “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”.

Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Quảng Bình: Bàn giao 430 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Khánh Hòa: Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang và các đoàn thể phấn đấu vận động thực hiện tháng cao điểm “Gửi tiết kiệm chung tay vì người nghèo”.

Tại lễ phát động, ông Đoàn Công Thiệt - Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Kiên Giang kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên, người lao động và nhân dân tỉnh thể hiện nghĩa cử cao đẹp, phát huy tinh thần tương thân, tương ái thông qua việc gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Chính sách xã hội, bằng “Hành động nhỏ ý nghĩa lớn”, góp phần tạo lập thêm nguồn lực chung tay vì người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Trong hơn 20 năm thực hiện tín dụng chính sách theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP, ngày 4-10-2002 của Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Kiên Giang tập trung giải ngân cho 944.217 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với doanh số cho vay đạt 13.299 tỷ đồng, doanh số thu nợ đạt 8.394 tỷ đồng.  

Ông Nguyễn Quốc Thịnh - Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Kiên Giang cho biết, đến 31-3-2023, tổng dư nợ đạt 4.882 tỷ đồng, tăng 4.802 tỷ đồng so năm 2002, số hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác đang dư nợ 154.228 hộ, dư nợ bình quân đạt 31,65 triệu đồng/khách hàng.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho trên 944.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn phát triển sản xuất, góp phần giúp trên 90.000 hộ thoát nghèo, giải quyết việc làm cho trên 200.000 lao động.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Kiên Giang phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kiên Giang cùng các hội đoàn thể phát động tháng cao điểm “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo” năm 2023 từ ngày 15-4-2023 đến 31-5-2023, với hình thức gửi tiết kiệm linh hoạt, địa điểm nhận tiền gửi tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, các phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, thành phố và 144 điểm giao dịch của Ngân hàng Chính sách xã hội tại trụ sở UBND các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh Kiên Giang.

Sau 4 ngày phát động tháng cao điểm “Gửi tiền tiết kiệm chung tay vì người nghèo”, đến sáng 19-4, có 3 tổ chức, 71 cá nhân trong tỉnh gửi tiết kiệm hơn 9 tỷ đồng tại Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Kiên Giang. 

Theo Báo Kiên Giang