Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa: Ký kết giao ước thi đua năm 2024

(Mặt trận) -Sáng 22-2, Khối thi đua MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024. Khối thi đua gồm các đơn vị: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (Trưởng khối), UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn, Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh.

Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường tại Chương trình gặp mặt, tri ân Chiến sĩ Điện Biên Phủ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Sơn La gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến (trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ)

Ban chỉ đạo Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam tỉnh Quảng Trị triển khai nhiệm vụ năm 2024

 Đại diện các đơn vị trong khối ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị trong khối đã thông qua dự thảo Quy chế thi đua; bảng tổng hợp đăng ký thi đua. Năm 2024, khối thi đua thực hiện các nội dung thi đua gồm: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc; hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong đơn vị vững mạnh, hoàn thành nhiệm vụ trở lên; chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt Luật Thi đua- khen thưởng; chăm lo đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia công tác xã hội… Bên cạnh đó, các thành viên của khối cũng đã tham gia thảo luận, đề xuất, chỉnh sửa và bổ sung một số nội dung; tiêu chí và cách thức chấm điểm trong bảng đăng ký thi đua.

Các đơn vị trong khối đã thống nhất và ký kết giao ước thi đua với các mục tiêu như: 100% cơ quan, đơn vị trong khối thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa; 100% cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 100% công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Thùy Trang