Hải Dương: Chuyển biến về chất trong giám sát, phản biện

(Mặt trận) -Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403, công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức thành viên trên địa bàn tỉnh Hải Dương tiếp tục có những chuyển biến về chất lượng hướng vào những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Hội thảo khoa học góp ý bản thảo “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai” giai đoạn 1947 - 2022

Ủy ban MTTQ tỉnh An Giang nâng cao kỹ năng giám sát, phản biện xã hội cho cán bộ MTTQ cấp huyện, cấp xã

Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương vận động được gần 2,2 tỷ đồng xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”

 Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương triển khai kế hoạch giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Ảnh: Thanh Nam.

Theo ông Nguyễn Đức Tuấn - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương, thực hiện Nghị quyết liên tịch 403, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã triển khai mạnh mẽ hoạt động giám sát, phản biện hướng vào các lĩnh vực, vấn đề có tác động, ảnh hưởng rộng lớn đến các tầng lớp nhân dân.

Nội dung giám sát tập trung vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền; quản lý tài nguyên đất đai; cải cách thủ tục hành chính; thực hiện trách nhiệm công vụ; đầu tư xây dựng hạ tầng, thiết chế văn hóa; công tác huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực xã hội. Cùng với đó, Ủy ban MTTQ các cấp hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận thôn, khu dân cư giám sát thường xuyên đối với công tác tiếp dân, giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của cử tri và nhân dân; việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên…

Những con số thống kê cho thấy hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ tỉnh Hải Dương đã có những chuyển biến cả về lượng và chất. Trong 5 năm, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh chủ trì tổ chức giám sát được 2.156 cuộc. Ngay sau các cuộc giám sát MTTQ các cấp đã báo cáo kết quả giám sát và ban hành 2.156 thông báo kiến nghị gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Ngoài hình thức tổ chức thành lập đoàn giám sát trực tiếp, Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức giám sát thông qua nghiên cứu, xem xét 2.080 văn bản quy định về các chính sách, pháp luật của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp ban hành 2.080 thông báo kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết.

Bên cạnh 2 hình thức giám sát trên, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cũng chú trọng hoạt động giám sát ở cơ sở thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Trong 5 năm qua các ban Thanh tra nhân dân đã tổ chức giám sát được 5.172 cuộc, phát hiện và kiến nghị với chính quyền 6.078 vụ việc, được chính quyền và cơ quan chức năng xem xét, giải quyết 5.866 vụ việc, thu hồi 2.583m2 đất, 650 triệu đồng; Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện giám sát 1.626 cuộc đối với 1.741 dự án, đã kiến nghị 48 vụ việc vi phạm liên quan các dự án công trình đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết, thông báo xử lý, được chủ dự án đầu tư chấp hành thực hiện.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội theo Nghị quyết liên tịch số 403, ông Nguyễn Đức Tuấn cho rằng, trong thời gian tới cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Quyết định 217, Quyết định 218 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Hàng năm, căn cứ thực tế của địa phương và việc nắm tình hình nhân dân, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung lựa chọn những vấn đề được nhân dân và dư luận quan tâm để xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện. Đặc biệt, để hoạt động giám sát, phản biện thực chất, không hình thức, Ủy ban MTTQ cần theo dõi, đeo bám đến cùng việc các cơ quan chức năng tiếp thu, giải quyết đối với các nội dung kiến nghị, đề xuất sau giám sát, phản biện xã hội.

Trong 5 năm qua Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Hải Dương đã chủ trì tổ chức 15 hội nghị phản biện đối với 19 dự thảo văn bản. Sau các hội nghị phản biện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đã tổng hợp các ý kiến gửi đến các cơ quan soạn thảo dự thảo văn bản. Nhiều ý kiến, kiến nghị của MTTQ đã được các cơ quan chức năng, tổ chức có thẩm quyền tiếp thu kịp thời, tạo niềm tin trong nhân dân.

ANH VŨ