Gia Lai: Xây dựng mô hình điểm về nông thôn mới tại xã Ia Pếch

(Mặt trận) -Sáng 21-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ia Grai tổ chức hội nghị xây dựng mô hình điểm về nông thôn mới tại xã Ia Pếch.

Đà Nẵng: Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Hòa Vang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Bình Định: Tuyên dương các cá nhân và tập thể trong thực hiện cuộc vận động xây dựng nông thôn mới

Nghệ An: Đại hội đại biểu MTTQ TP Vinh khóa XIX (nhiệm kỳ 2024-2029)

Tham dự hội nghị có các ông: Lưu Trung Nghĩa-Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Siu Trung-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Thường trực Huyện ủy, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội huyện Ia Grai; lãnh đạo xã Ia Pếch và 100 đại biểu đại diện cấp ủy, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể của 7 làng và các hộ gia đình tiêu biểu trên địa bàn xã Ia Pếch.

 Ban vận động mô hình điểm về nông thôn mới xã Ia Pếch ra mắt tại hội nghị.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Pếch Siu Mal đã phát động, kêu gọi cán bộ, công chức, người lao động và toàn thể bà con nhân dân trên địa bàn xã đoàn kết tích cực triển khai xây dựng mô hình điểm về nông thôn mới.

Cụ thể, xã tập trung vào xây dựng các nội dung gồm: duy trì, nâng cao chất lượng 11 tiêu chí đã đạt và tiếp tục xây dựng 8 tiêu chí chưa đạt (gồm: tiêu chí số 2 về giao thông, tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hoá, tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông, tiêu chí số 11 về giảm nghèo đa chiều, tiêu chí số 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, tiêu chí số 15 về y tế, tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm, tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị), phấn đấu hoàn thành xã nông thôn mới trong năm 2024.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong xây dựng nông thôn mới; chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt hương ước, quy ước của khu dân cư; giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh, nhất là việc cưới, việc tang, lễ hội; tăng cường huy động sự đóng góp của các tập thể, cá nhân để có nguồn lực góp phần chỉnh trang bộ mặt nông thôn và giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo và hộ gia đình khó khăn phát triển sản xuất, vươn lên ổn định cuộc sống và thoát nghèo.

Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của người dân… góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị đã thông qua Quyết định thành lập Ban vận động mô hình điểm về nông thôn mới trên địa bàn xã Ia Pếch gồm 20 thành viên do ông Siu Mal-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã làm Trưởng ban.

Dịp này, đại diện lãnh đạo UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Pếch ký kết phối hợp triển khai thực hiện mô hình về nông thôn mới năm 2024 trên địa bàn xã; đại diện các hộ gia đình, các khu dân cư đã ký cam kết tham gia xây dựng nông thôn mới.

Cũng tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã quán triệt các nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

N.A