Đắk Lắk: Hội nghị phản biện về mức thu học phí năm học 2023-2024

(Mặt trận) - Ngày 16/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội về Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí từ năm học 2023-2024 đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức giao ban công tác Mặt trận quý III

Thanh Hóa: Chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

TP.Hồ Chí Minh: Tổng kết và trao giải cuộc thi ‘Tiếp bước truyền thống, xây dựng tương lai’ lần 2

 Toàn cảnh Hội nghị.

Theo Dự thảo Nghị quyết quy định mức học phí được thực hiện đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023 – 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chia theo 3 vùng, gồm: thành thị, nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo đó, mức học phí của các bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông ở vùng thành thị đều 300 nghìn đồng/học sinh/tháng. Ở vùng nông thôn lần lượt là 100, 100, 100 và 200 nghìn đồng/học sinh/tháng. Đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi (gồm các xã khu vực 1) lần lượt là 70,70,70 và 120 nghìn đồng/học sinh/tháng; vùng dân tộc thiểu số và miền núi (gồm các xã khu vực 2, khu vực 3) lần lượt là 50,50,50 và 100 nghìn đồng/học sinh/tháng.

Cũng theo dự thảo này, từ năm học 2024 – 2025 trở đi mức thu học phí tiếp tục thực hiện như mức thu của năm học 2023 – 2024. Trong trường hợp cần thiết phải điều chỉnh mức thu học phí cho phù hợp với tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, mức độ tăng trưởng kinh tế hàng năm và khả năng chi trả của người dân thì UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định sửa đổi, điều chỉnh mức thu học phí nhưng không quá 7,5% so với mức thu của năm học trước đó.

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng: việc xây dựng Dự thảo Nghị quyết quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2023 – 2024 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là cần thiết để huy động nguồn lực góp phần nâng cao quy mô và chất lượng giáo dục ở khu vực công lập. Tuy nhiên, với mức học phí quy định trong dự thảo nghị quyết nhân với 9 tháng trên một năm học là hơi cao so với những hộ gia đình thuộc diện trung bình, hộ cận nghèo và hộ nghèo. Một số đại biểu đề nghị nên lùi việc thực hiện mức học phí này sang năm học 2024 – 2025…

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cũng đã ghi nhận các ý kiến phản biện của đại biểu, đồng thời sẽ tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, để nghị quyết sau khi được ban hành sẽ nhận được sự đồng tình của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

KIM NGÂN - THANH NGA