Bắc Giang: Vận động, tặng quà cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

(Mặt trận) -Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch vận động, tặng quà cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Hòa Bình: Trao 92.972 suất quà Tết cho hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách

Quảng Ngãi: Gần 70 nghìn suất quà Tết đã được trao cho hộ nghèo

Cao Bằng: Nâng cao hiệu quả hoạt động Ban công tác Mặt trận khu dân cư

 Ủy ban MTTQ huyện Lục Nam hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

Năm 2023, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang còn 18.143 hộ nghèo (3,86%), 19.977 (4,25%) hộ cận nghèo. Ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, các tầng lớp nhân dân hỗ trợ quà Tết cho 100% hộ nghèo. Tùy từng tình hình thực tế của mỗi địa phương, các huyện, thành phố chủ động lo Tết cho hộ cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Kế hoạch vận động, tặng quà cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, tinh thần nhân ái, kêu gọi vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ, quyên góp tiền, quà... tặng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Trong đó, yêu cầu công tác tuyên truyền vận động, tặng quà Tết cho người nghèo phải thiết thực, kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng; tránh trùng chéo, hình thức, không để một hộ nghèo nào không có Tết và phải bảo đảm  công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, đối tượng vận động là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cán bộ, chiến sĩ, nhân viên lực lượng vũ trang; nhân dân và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh Bắc Giang; với mức vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động... tối thiểu một ngày lương hoặc một ngày thu nhập trở lên.

Thời gian vận động, tiếp nhận và đi thăm, tặng quà từ ngày 19/12/2022 đến ngày 16/1/2023 (tức từ ngày 26/11/2022 đến ngày 25/12/2022 âm lịch); kết thúc vào ngày 16/1/2023 (tức ngày 25 tháng 12 âm lịch).

P.V