Mặt trận các cấp tỉnh Khánh Hòa: Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch

Mặt trận các cấp tỉnh Khánh Hòa: Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch

Vĩnh Long: Quỹ 'Vì người nghèo' vận động 5 năm được trên 258 tỷ đồng

Vĩnh Long: Quỹ 'Vì người nghèo' vận động 5 năm được trên 258 tỷ đồng

TP.Hà Nội: Bàn giao nhà Đại đoàn kết tại huyện Ứng Hòa

TP.Hà Nội: Bàn giao nhà Đại đoàn kết tại huyện Ứng Hòa

Mặt trận tỉnh Quảng Bình hỗ trợ 40 triệu đồng cho gia đình người Khùa bị cháy nhà

Mặt trận tỉnh Quảng Bình hỗ trợ 40 triệu đồng cho gia đình người Khùa bị cháy nhà

Mặt trận tỉnh Quảng Nam ủng hộ chống dịch Covid-19

Mặt trận tỉnh Quảng Nam ủng hộ chống dịch Covid-19

Mặt trận Quảng Trị tiếp nhận nhiều phần quà ủng hộ phòng chống dịch

Mặt trận Quảng Trị tiếp nhận nhiều phần quà ủng hộ phòng chống dịch

Đồng Tháp: Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 cho các Tổ Nhân dân tự quản

Đồng Tháp: Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 cho các Tổ Nhân dân tự quản

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Ba Sơn

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lạng Sơn thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Ba Sơn

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang tiếp nhận 200 triệu đồng phòng, chống dịch Covid-19

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Giang tiếp nhận 200 triệu đồng phòng, chống dịch Covid-19

Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang tiếp nhận hơn 12,6 tỷ đồng tài trợ an sinh xã hội năm 2020 và hỗ trợ phòng, chống COVID-19

Ủy ban MTTQVN tỉnh An Giang tiếp nhận hơn 12,6 tỷ đồng tài trợ an sinh xã hội năm 2020 và hỗ trợ phòng, chống COVID-19

Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương trao vật tư y tế, hàng hỗ trợ tới các đơn vị chống dịch Covid-19

Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương trao vật tư y tế, hàng hỗ trợ tới các đơn vị chống dịch Covid-19

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam tiếp nhận 1.000 suất quà hỗ trợ phòng, chống dịch

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Nam tiếp nhận 1.000 suất quà hỗ trợ phòng, chống dịch

Mặt trận Thừa Thiên - Huế tiếp nhận quà ủng hộ phòng, chống dịch

Mặt trận Thừa Thiên - Huế tiếp nhận quà ủng hộ phòng, chống dịch

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị tiếp nhận các phần quà giúp dân chống dịch

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị tiếp nhận các phần quà giúp dân chống dịch

Quảng Ngãi: Xây dựng 145 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Quảng Ngãi: Xây dựng 145 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo