Yên Bái: Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì 279 cuộc giám sát

(Mặt trận) -Năm 2023, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Yên Bái đã chủ trì tổ chức 279 cuộc giám sát; phối hợp, tham gia với các ngành giám sát 481 cuộc.

Để Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở đi vào cuộc sống và thực hiện có hiệu quả

Cán bộ giám sát phải bản lĩnh, tâm huyết

Hội thảo khoa học về việc tiếp thu, phản hồi kiến nghị giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

 Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2023.

Năm 2023, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp tỉnh Yên Bái đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, tích cực chủ trì và tham gia các cuộc giám sát, phản biện xã hội để giải quyết những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân.

MTTQ các cấp đã chủ trì tổ chức 279 cuộc giám sát ( cấp tỉnh 5 cuộc, cấp huyện 31 cuộc, cấp xã 243 cuộc). MTTQ các cấp đã phối hợp, tham gia với các ngành giám sát 481 cuộc; trong đó, MTTQ cấp tỉnh phối hợp với Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan thực hiện 11 cuộc, cấp huyện 141 cuộc, cấp xã 329 cuộc.

Nội dung các cuộc giám sát tập trung vào những vấn liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân như: xử lý đơn đề nghị giải quyết đền bù của các hộ dân tại các thôn: Giàng La Pán, Tà Ghênh, Mù Thấp và Mù Cao thuộc xã Bản Mù, huyện Trạm Tấu; việc thực hiện chính sách, pháp luật về bồi thường, thu hồi đất, hỗ trợ tái định cư đối với một số dự án, công trình do Sở Giao thông Vận tải tỉnh làm chủ đầu tư trên địa bàn các huyện Văn Chấn, Mù Cang Chải…

Qua hoạt động giám sát, MTTQ và các tổ chức thành viên đã có những kiến nghị với Trung ương và tỉnh về những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách. Đồng thời, giúp chính quyền các cấp nắm bắt kịp thời những thông tin về hoạt động quản lý điều hành, từ đó có các biện pháp chấn chỉnh những tồn tại trong quản lý nhà nước ở một số ngành, lĩnh vực; kịp thời điều chỉnh, bổ sung cơ chế và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các địa phương, đơn vị và cơ sở.

Thời gian tới, MTTQ các cấp tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 116 ngày 14/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Yên Bái đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; tăng cường thực hiện các hoạt động giám sát, phản biện xã hội đối với những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân như: lĩnh vực đất đai, quy hoạch, đền bù giải phóng mặt bằng, các chính sách hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, giám sát trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên…

Mạnh Cường