Quảng Trị: Hoàn thành chi trả đợt 1 người dân bị ảnh hưởng dịch Covid-19

(Mặt trận) - Tính đến hết 6/2020, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành chi trả đợt 1 cho 4 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

MTTQ huyên Châu Thành (Tây Ninh): Phát huy vai trò giám sát đầu tư của cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới

Mặt trận Bình Định sơ kết 5 năm thi hành Luật MTTQ Việt Nam

Cần Thơ: Giám sát và nâng cao hiệu quả việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại

Tỉnh Quảng Trị hoàn tất chi trả đợt 1 người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Ảnh: L.Lý. 

Ngày 30/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị cho biết, đã hoàn thành kiểm tra công tác giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị, tính đến tháng 6/2020, tỉnh này đã hoàn thành chi trả đợt 1 cho 4 nhóm đối tượng gồm người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo và cận nghèo. Tổng số tiền chi trả đợt này là hơn 137,711 tỷ đồng cho 139.220 đối tượng.

Dưới sự giám sát chặt chẽ của Mặt trận các cấp và các đơn vị liên quan, việc tổ chức rà soát, giám sát thuận lợi và ít xảy ra sai sót. Tại các xã, các thành viên tổ giám sát đã bám sát nhiệm vụ được phân công, chủ động nắm bắt các ý kiến, kiến nghị của người dân nên nhiều trường hợp sai sót đã kịp thời phản ánh và sửa đổi.

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị chưa có đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nào liên quan đến việc thực hiện chính sách hỗ trợ người gặp khó khăn do địa dịch Covid-19.