Quảng Ninh: Phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội

(Mặt trận) -Ngày 12/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh họp để nghe và cho ý kiến về chương trình giám sát và phản biện xã hội của Đảng Đoàn MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Quảng Ninh năm 2023. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu phải phát huy tốt vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thực hành tiết kiệm, phát huy dân chủ ở cơ sở.

Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về 5 luật vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Bảy

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk phát huy vai trò trách nhiệm trong giám sát, phản biện xã hội

Tuyên Quang: Phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng Đảng, chính quyền

 Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kết luận hội nghị.

Việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội là nhu cầu từ thực tiễn khách quan. Đặc biệt, với một tỉnh có quy mô nền kinh tế lớn, phát triển mạnh mẽ như Quảng Ninh thì công tác này càng được đòi hỏi cao hơn, góp phần tăng cường quyền làm chủ, sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng, phát triển địa phương, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Qua ý kiến thảo luận của các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy về những nội dung Đảng đoàn Mặt trận, Đảng đoàn các tổ chức chính trị xã hội tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã đề xuất tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu, đối với công tác phản biện, cần nghiên cứu tập trung vào các chính sách của tỉnh liên quan tới đa số người dân, nhất là nhóm đối tượng yếu thế, trong đó có người nghèo.

Về công tác giám sát, phải nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, phục vụ Nhân dân và sự phát triển của tỉnh. Giám sát để góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công, dịch vụ hành chính công, tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ; chất lượng cải cách hành chính và thực thi chính sách, pháp luật liên quan đến lợi ích trực tiếp của người dân như công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch, bố trí tái định cư, chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, phòng, chống tội phạm, ma túy, chất lượng cung cấp điện nước… Giám sát để góp phần đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, nhóm lợi ích; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó, MTTQ và Hội Cựu chiến binh tăng cường giám sát tại các khu dân cư đối với các cán bộ, đảng viên, nhất là các cán bộ, đảng viên từng giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, nay đã nghỉ hưu trong việc chấp hành các quy định về nêu gương, làm gương. Qua đó, kịp thời phát hiện, kiến nghị các trường hợp có biểu hiện tiêu cực, suy thoái để kiên quyết, kiên trì rà soát, sàng lọc, đưa những cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất ra khỏi Đảng theo đúng quy định của Đảng.

Ngoài ra, giám sát để tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, những điều Đảng viên không được làm; giám sát lãnh đạo các sở, ban, ngành trong thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về dân vận chính quyền và giám sát nâng cao chất lượng công trình đầu tư công từ cấp xã trở lên.

Để thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, đòi hỏi chất lượng đội ngũ cán bộ MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội phải được nâng lên, am hiểu về pháp luật, nắm chắc cơ sở, thực tiễn; tăng cường cơ chế đặt hàng, tạo điều kiện tốt hơn để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động; công khai, minh bạch kết quả giám sát, phản biện xã hội theo quy định; Phát huy vai trò chủ trì, tính chủ động của Ủy ban MTTQ, tăng cường phối hợp, hiệp thương thống nhất hành động giữa các tổ chức thành viên trong xây dựng, thực hiện chương trình, kế hoạch giám sát, phản biện xã hội, đảm bảo sự đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, không chồng chéo, có tiếng nói chung một cách mạnh mẽ.

P.V