Quảng Bình: Phát huy hiệu quả vai trò, chức năng giám sát của Mặt trận

(Mặt trận) -Chủ động, bám sát tình hình thực tiễn tại địa phương, Mặt trận các cấp trong tỉnh Quảng Bình đã linh hoạt, sáng tạo triển khai hoạt động giám sát trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Một số giải pháp bảo đảm chất lượng, hiệu quả giám sát của MTTQ Việt Nam đối với hoạt động của chính quyền cấp cơ sở

Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đối với việc giám sát hoạt động của chính quyền cơ sở

Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV

 Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Thực hiện chức năng quan trọng của Mặt trận về giám sát và phản biện xã hội, Mặt trận các cấp trong tỉnh đã chủ động bám sát tình hình thực tiễn tại địa phương và những vấn đề bức xúc mà cử tri kiến nghị để xây dựng kế hoạch giám sát hàng năm, ký chương trình phối hợp giám sát giữa Mặt trận với các tổ chức, đoàn thể chính trị-xã hội, cơ quan nhà nước liên quan.

Mặt trận các cấp đã tích cực phát huy vai trò chủ trì, phối hợp tổ chức hoạt động giám sát, lắng nghe ý kiến, dư luận của nhân dân để báo cáo cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy và chính quyền kịp thời giải quyết những vấn đề nổi lên trong cuộc sống, đáp ứng yêu cầu bức thiết đặt ra trong xã hội.

Trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Trương Văn Hởi cho biết: “Hoạt động giám sát được Mặt trận các cấp tổ chức thực hiện bài bản, linh hoạt, từng bước đi vào chiều sâu, được nhân dân tin tưởng, đồng tình, ủng hộ cao. Nội dung giám sát có trọng tâm, liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. Sau giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các cấp đã ban hành kết luận, kiến nghị và theo dõi việc thực hiện những kiến nghị sau giám sát. Nhiều ý kiến, kiến nghị sau giám sát của Mặt trận được chính quyền các cấp tiếp thu, kịp thời phản hồi, giải quyết có tình có lý, góp phần phát huy dân chủ, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong nhân dân”.

Tìm hiểu thực tế từ cơ sở, được biết, nội dung giám sát của Mặt trận cấp huyện, cấp xã phù hợp với tình hình thực tiễn tại các địa phương. Sau giám sát, đã có những đề xuất, kiến nghị để cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành liên quan xem xét, giải quyết nhằm mang lại quyền, lợi ích chính đáng cho nhân dân

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Bố Trạch Lê Duy Hưng, năm 2022, Mặt trận huyện tổ chức 3 cuộc giám sát chuyên đề về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và UBND trên một số lĩnh vực tại 8 xã, thị trấn và giám sát qua văn bản đối với UBND của 26 xã, thị trấn. Mặt trận các xã, thị trấn tổ chức 52 cuộc giám sát. Ban Tư vấn Ủy ban MTTQVN huyện tổ chức 1 cuộc khảo sát việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu đối với 2 khu dân cư, tiêu chí nông thôn mới nâng cao đối với 2 xã Nam Trạch và Thanh Trạch.

Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng trên địa bàn huyện đã tiến hành giám sát 194 cuộc tại các công trình thi công của địa phương, gồm: Giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, bê tông hóa kênh mương, nhà văn hóa và các công trình phúc lợi trên địa bàn. Qua đó, đã phát hiện 11 vụ việc có sai sót, kiến nghị xử lý và tiếp thu, khắc phục. Sau mỗi đợt giám sát, Ủy ban MTTQVN huyện đã có văn bản kiến nghị đến các cơ quan liên quan phản ánh những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống.

Song song với hoạt động giám sát, việc tổ chức hoạt động phản biện xã hội của Mặt trận các cấp cũng được tập trung đầu tư và đạt được những kết quả quan trọng. Mặt trận các cấp đã phát huy vai trò chủ trì trong xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phản biện xã hội hàng năm, lựa chọn nội dung theo nhu cầu của chính quyền và những vấn đề mà nhân dân, xã hội quan tâm để phản biện xã hội.

Năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình đã triển khai phản biện xã hội dự thảo Nghị quyết quy định về khung học phí, mức học phí từ năm học 2022-2023 của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập; các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập…

Những ý kiến phản biện, góp ý của Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình được các cơ quan soạn thảo đánh giá cao, tiếp thu, nghiên cứu và ứng dụng vào thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban MTTQVN tỉnh Quảng Bình đã triển khai thực hiện việc lấy ý kiến tham gia góp ý vào các dự thảo luật, văn bản của cơ quan chức năng; tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cộng đồng dân cư nơi thực hiện các dự án: Đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn qua Quảng Bình; thành phần 2 cầu Nhật Lệ 3 và đường hai đầu cầu thuộc dự án đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3 bảo đảm kịp thời, hiệu quả.

Tại các địa phương, ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư của cộng đồng luôn được quan tâm củng cố về tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động. Mặt trận và tổ chức chính trị-xã hội các cấp đã phối hợp tổ chức tốt các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Qua đó, góp phần bồi đắp thêm niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, tạo môi trường dân chủ trong đời sống chính trị-xã hội của địa phương.

Năm 2022, Ủy ban MTTQVN tỉnhQuảng Bình đã triển khai giám sát 3 chuyên đề và tổ chức thực hiện giám sát một số nội dung theo kế hoạch của Trung ương MTTQVN. Ủy ban MTTQVN cấp huyện, cấp xã tiến hành 369 cuộc giám sát; trong đó, 88 cuộc giám sát qua nghiên cứu, xem xét văn bản (cấp huyện 2 cuộc, cấp xã 86 cuộc); thành lập 104 đoàn giám sát (cấp huyện 10 đoàn, cấp xã 94 đoàn); tham gia giám sát với các đơn vị 177 cuộc (cấp huyện 18 cuộc, cấp xã 159 cuộc).

Hiền Chi