Ninh Thuận: Mặt trận tham gia các Tổ kiểm soát, giám sát phòng, chống dịch Covid-19

(Mặt trận) -Để chủ động phòng chống dịch bệnh, từ 1/4/2020, tỉnh Ninh Thuận đã thành lập các Tổ kiểm soát, giám sát phòng, chống dịch Covid-19 ở địa bàn khu dân cư. Thống kê sơ bộ đến nay toàn tỉnh Ninh Thuận đã thành lập được 409 Tổ kiểm soát, giám sát với trên 2700 thành viên.

Mặt trận Tổ quốc các cấp huyện Trấn Yên phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội

Điều chỉnh luật để đáp ứng với yêu cầu thực tiễn

MTTQ huyện Lạc Thủy (Hòa Bình): Khẳng định vai trò trong giải quyết các vấn đề bức thiết ở địa phương

Mặt trận các cấp tỉnh Ninh Thuận gặp gỡ các chức sắc, chức việc tôn giáo để thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19.

Tại các địa phương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố đã phối hợp, hướng dẫn Mặt trận các xã, phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ở các khu dân cư tham gia các Tổ kiểm soát, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn ký cam kết ngừng hoạt hoạt động các cơ sở kinh doanh cafe, trà sữa, quầy hàng ăn uống và các dịch vụ không cần thiết để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; vận động người dân khai báo y tế theo hướng dẫn. 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Ninh Thuận cũng thường xuyên gặp gỡ các chức sắc, chức việc tôn giáo để thông tin về diễn biến mới của tình hình dịch bệnh Covid-19. Qua đó phối hợp vận động chức sắc, chức việc, tín đồ và đồng bào có đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Chính phủ.

Khôi Nguyên