Lạng Sơn: Phát huy vai trò giám sát của nhân dân

(Mặt trận) -Thời gian qua, MTTQ các cấp tỉnh Lạng Sơn đã chú trọng phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, giám sát và phản biện xã hội, nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát của các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, góp phần khẳng định vai trò chủ thể của nhân dân trong lĩnh vực giám sát.

Sớm hoàn thiện, ban hành nghị định mới về giá đất

Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri

MTTQ các cấp tỉnh Lai Châu đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội

 Cán bộ Ủy ban MTTQ huyện Bình Gia (tỉnh Lạng Sơn) kiểm tra công trình xây dựng trên địa bàn xã Thiện Thuật. Ảnh: C.Q.

Theo ông Nguyễn Hữu Chiến - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn, thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về giám sát, Ủy ban MTTQ các cấp đã tổ chức giám sát được 675 cuộc giám sát. Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện chính sách pháp luật về bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư một số dự án trọng điểm của tỉnh, một số dự án chậm tiến độ, ảnh hưởng đến đời sống của người dân tại UBND các huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Chi Lăng, Hữu Lũng. Sau giám sát, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều ý kiến, kiến nghị gửi tới đơn vị được giám sát và các cơ quan có liên quan.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Lạng Sơn đã tích cực tham gia các đoàn kiểm tra, khảo sát, giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh được 32 cuộc, tập trung vào các nội dung như việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng, việc triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh...

Cùng với đó, hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân (TTND), Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tiếp tục được Ủy ban MTTQ các cấp quan tâm hướng dẫn tổ chức các hoạt động giám sát theo quy định. Năm 2023, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức 11 hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho 730 đại biểu gồm cán bộ chuyên trách MTTQ cấp huyện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cấp xã, các thành viên Ban TTND, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.

Tại TP Lạng Sơn, những năm qua, việc giám sát của các thành viên Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố đã kịp thời phát hiện và phản ánh với đơn vị thi công, chủ đầu tư điều chỉnh kịp thời vướng mắc, bất cập trong quá trình thi công. Để hoạt động của các Ban Giám sát được hiệu quả, MTTQ các cấp TP Lạng Sơn đã triển khai nhiều giải pháp, trọng tâm là nâng cao trình độ, kỹ năng cho các thành viên trong ban.

Bà Hoàng Thị Huyền - Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Lạng Sơn cho biết, hàng năm, Ủy ban MTTQ thành phố phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn tổ chức từ 2 đến 3 cuộc tập huấn cho các Ban TTND, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Nội dung tập huấn đi vào những vấn đề cụ thể, chi tiết, có minh họa việc làm thực tiễn. Ngoài ra, MTTQ các phường, xã còn chủ động hướng dẫn giúp các thành viên Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng nhanh chóng tiếp cận và làm tốt công việc giám sát thi công, góp phần đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình, tránh xảy ra tiêu cực.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Hữu Chiến cho biết, thông qua hoạt động các Ban TTND, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã nâng cao nhận thức, vai trò của nhân dân, của MTTQ, các đoàn thể trong phối hợp thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn góp phần giảm bớt tiêu cực ở cơ sở, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, xây dựng và củng cố chính quyền cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Trung Quân