Hiệu quả từ giám sát cơ sở ở Phú Thọ

(Mặt trận) -Những năm qua hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã trở thành “kênh” quan trọng trong việc phát huy dân chủ ở cơ sở.

Phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng đối với việc giám sát hoạt động của chính quyền cơ sở

Phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội giữa 2 đợt của Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV

Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội Khóa XV: Thông qua Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025

 Những tuyến đường được Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã Hùng Việt giám sát đã đảm bảo về chất lượng và tiến độ thi công.

Thông qua hoạt động giám sát này, MTTQ đã góp phần cùng chính quyền cơ sở, cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn các sai phạm, đảm bảo công khai, minh bạch trong triển khai các công trình, dự án trên địa bàn.

Những năm gần đây, trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê có hàng loạt công trình hạ tầng được triển khai đầu tư xây dựng. Để đảm bảo chất lượng, hiệu quả đầu tư đối với các công trình này, MTTQ xã đã quyết định thành lập Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng để tham gia giám sát quá trình thi công.

Ông Phạm Ngọc Kiệm - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hùng Việt cho biết, để việc giám sát hiệu quả, MTTQ xã đã chỉ đạo Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư rà soát, lựa chọn những cá nhân có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm về xây dựng cơ bản tham gia Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Nhờ có sự lựa chọn kỹ nên các công trình dự án có nguồn vốn Nhà nước và người dân đóng góp chất lượng thi công được đảm bảo, các hoạt động thu, chi được thực hiện công khai, minh bạch.

Qua quá trình theo dõi giám sát thi công các công trình thủy lợi và tuyến đường giao thông, nhà văn hóa, ban giám sát đã kịp thời phát hiện những sai phạm và kiến nghị với nhà thầu bổ sung thiết kế về chiều dài, khối lượng làm đường giao thông nông thôn đúng theo thiết kế đã được phê duyệt và phù hợp đặc điểm của từng tuyến đường; bổ sung một số hạng mục trong xây dựng nhà văn hóa để đảm bảo chất lượng thi công…

Không chỉ xã Hùng Việt, thực tế ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cho thấy, việc đẩy mạnh hoạt động giám sát ở cơ sở đã tạo thêm cơ chế để người dân phát huy cao nhất quyền làm chủ trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Ông Hoàng Đức Hào - Trưởng ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao cho biết, đối với các công trình được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách và nhân dân đóng góp, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng xã thường xuyên cử thành viên luân phiên có mặt tại công trình để thực hiện giám sát việc thi công đúng với thiết kế, chất lượng nguyên vật liệu. Trong quá trình giám sát hoặc thông qua phản ánh của người dân, các thành viên trong ban sẽ phản ánh, yêu cầu đơn vị thi công điều chỉnh kịp thời để đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ Lương Ngọc Thạch, kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở các xã, phường, thị trấn đã góp phần hạn chế các sai phạm trong quá trình triển khai thi công các công trình, dự án, tạo điều kiện để phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát” đi vào cuộc sống. Tại nhiều địa phương, hoạt động giám sát đã giúp chính quyền cơ sở kịp thời xử lý những vụ việc sai phạm, làm minh bạch trong quản lý vốn, tài sản của Nhà nước và các công trình dự án đầu tư tại cộng đồng.

Trong năm 2022, các Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã tiến hành giám sát 885 cuộc. Nội dung giám sát tập trung vào các công trình, dự án do cấp xã làm chủ đầu tư, các công trình công cộng có sự đóng góp của nhân dân và công trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh như đường giao thông nông thôn, cứng hóa kênh mương nội đồng, xây nhà văn hóa, trạm y tế, trường học, việc thực hiện các chương trình an sinh xã hội, giám sát mức thu chi, sử dụng các loại quỹ do nhân dân đóng góp…

Vũ Mạnh