Hà Nội: Phát huy hiệu quả hoạt động giám sát cộng đồng

(Mặt trận) -Hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân (TTND) và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội đã từng bước phát huy vai trò của mình trong thực hiện chức năng giám sát, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật, tăng cường dân chủ ở cơ sở...

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk phát huy vai trò trách nhiệm trong giám sát, phản biện xã hội

Tuyên Quang: Phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng Đảng, chính quyền

Thanh Hóa: Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

 Các Ban Thanh tra nhân dân và Giám sát đầu tư của cộng đồng huyện Ứng Hòa (thành phố Hà Nội) giám sát các công trình đầu tư trên địa bàn.

Thời gian gần đây, thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức được đầu tư nhiều công trình lớn. Trong 9 tháng năm 2023, Ban TTND cùng với Ủy ban MTTQ thị trấn Đại Nghĩa đã vận động nhân dân hiến gần 50m2 đất làm đường giao thông; di dời 52/61 ngôi mộ về nơi quy định để giải phóng mặt bằng khu đất đấu giá và khu vực xây dựng trụ sở thị trấn. Các Ban Giám sát cộng đồng cũng triển khai chương trình, kế hoạch giám sát với nhiều hình thức, gắn với nội dung trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ thị trấn đã chỉ đạo Ban TTND bám sát quy định của pháp luật, phát huy tinh thần trách nhiệm, khả năng để thực hiện nhiệm vụ giám sát. 

Ở thị xã Sơn Tây, với tinh thần làm việc trách nhiệm, tận tâm, ông Bùi Văn Tuất - Trưởng ban TTND  và Giám sát đầu tư của cộng đồng phường Trung Hưng, cho biết, trong thời gian qua, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, chúng tôi đã phối hợp tổ chức 36 cuộc giám sát, tập trung vào các nội dung như: Việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người có công nhân dịp lễ, tết; thực hiện quy ước xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; rà soát, xét duyệt hộ nghèo hàng năm; giám sát việc thu nộp các khoản tiền ủng hộ theo các chương trình phát động… Trong công tác giám sát đầu tư của cộng đồng, các Ban cũng được Ủy ban MTTQ phường hướng dẫn xây dựng kế hoạch giám sát đối với từng công trình, dự án trên địa bàn. Bên cạnh đó, các Ban còn tổ chức tiếp nhận ý kiến, kiến nghị, phản ánh kiến nghị của nhân dân và tìm cách tháo gỡ, nhất là những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng.

Bám sát sự hướng dẫn của Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội, Mặt trận các quận, huyện, thị xã đã hướng dẫn, chỉ đạo các Ban TTND, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng  xã, phường, thị trấn giám sát những vấn đề trọng tâm, trọng điểm. Nhờ đó, trong 9 tháng năm 2023, các Ban TTND đã tổ chức 3.605 cuộc giám sát, phát hiện 484 vụ việc vi phạm; kiến nghị với chính quyền các cấp, cơ quan có thẩm quyền 474 vụ việc, trong đó 452 vụ việc được xem xét, giải quyết. Các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng  tham gia giám sát 2.611 công trình, dự án; phát hiện 150 vụ vi phạm, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời 140 vụ.

Để hoạt động TTND và giám sát đầu tư của cộng đồng đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường cho biết, Mặt trận các cấp cần thường xuyên nắm bắt, đề xuất biện pháp giải quyết để giúp hoạt động TTND, giám sát của Mặt trận với các cơ quan có trách nhiệm vào “guồng” hơn. Từng địa phương cần căn cứ tình hình thực tiễn để chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động, tập trung lựa chọn và cụ thể hóa bằng những nội dung giám sát bảo đảm thiết thực, hiệu quả, gắn với trách nhiệm của từng thành viên làm công tác TTND và giám sát đầu tư của cộng đồng... 

PHƯƠNG NGUYÊN