Cao Bằng: Tạo điều kiện để nhân dân giám sát

(Mặt trận) -Thời gian qua, MTTQ các cấp tỉnh Cao Bằng đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức giám sát, phản biện xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát.

Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri

MTTQ các cấp tỉnh Lai Châu đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội

Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

 Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát việc thực hiện nhiều công trình xây dựng cơ sở hạ tầng đảm bảo chất lượng và tiến độ triển khai. Ảnh: Thúy Hồng.

Tại huyện Nguyên Bình, những năm qua, Ủy ban MTTQ huyện đã quan tâm, lựa chọn mở rộng giám sát những vấn đề liên quan trực tiếp đến người dân như xây dựng nông thôn mới, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn, phòng, chống dịch Covid-19, phát triển du lịch để định hướng cho nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội, từ đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Giai đoạn từ năm 2016 - 2021, MTTQ huyện Nguyên Bình đã chủ trì mời cấp cơ sở giám sát 179 cuộc về xây dựng nông thôn mới, vệ sinh an toàn thực phẩm, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, các chính sách an sinh xã hội. Các xã, thị trấn của huyện đã thành lập 17 Ban Thanh tra nhân dân và 68 Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, tham gia giám sát 152 cuộc về xây dựng nông thôn mới, làm đường liên thôn, liên xóm, nhà văn hóa xóm...

Bà Triệu Thị Thơ - Trưởng ban Công tác Mặt trận xóm Cốc Bó (thị trấn Nguyên Bình) cho biết, người dân trong xóm đã tích cực tham gia giám sát thi công đường liên xóm, xây dựng nhà văn hóa… Qua giám sát việc thi công các công trình, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; Ban Công tác Mặt trận xóm đã phản ánh tới UBND thị trấn, huyện và được các cấp tiếp thu, xử lý kịp thời.

Theo ông Thẩm Văn Phán - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tiến hành khảo sát để thống nhất lựa chọn địa bàn hỗ trợ mô hình điểm thành lập Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đối với công trình, dự án trên địa bàn các huyện Nguyên Bình, Hà Quảng và Trùng Khánh, lựa chọn 8 công trình, dự án được triển khai năm 2023 - 2025, thành lập 8 Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh chỉ đạo điểm. Đồng thời chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố hướng dẫn cấp xã rà soát các công trình dự án được triển khai trên địa bàn để thành lập Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát.

Bên cạnh đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội, MTTQ các cấp tỉnh Cao Bằng đã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các hoạt động hòa giải ở cơ sở. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã thành lập, duy trì hoạt động của 1.462 tổ hòa giải tại 1.462 khu dân cư với 6.700 thành viên. Các Tổ hòa giải đã tiếp nhận 635 vụ việc, hòa giải thành 416 vụ việc (đạt tỷ lệ 65%), qua đó đã góp phần quan trọng giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh ở khu dân cư, hạn chế phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo, ổn định tình hình tại địa phương, cơ sở.

Trung Quân