Bắc Bình (Bình Thuận): Chú trọng giám sát và phản biện xã hội

(Mặt trận) -Giám sát, phản biện xã hội là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận nhằm thực hiện tốt hơn chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch Nước về 5 luật vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ Bảy

Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk phát huy vai trò trách nhiệm trong giám sát, phản biện xã hội

Tuyên Quang: Phát huy vai trò của MTTQ trong xây dựng Đảng, chính quyền

Chính vì vậy, thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Bắc Bình luôn quan tâm, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội.

 Giám sát làm đường giao thông nông thôn ở huyện Bắc Bình.

Hàng năm Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện đã chủ trì hiệp thương thống nhất nội dung với các tổ chức chính trị - xã hội để lựa chọn những vấn đề mà nhân dân quan tâm, bức xúc đưa vào kế hoạch, chương trình giám sát và phản biện xã hội. Đối với hoạt động giám sát, nội dung phải đảm bảo không có sự chồng chéo, có trọng tâm, trọng điểm, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Từ năm 2019 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã tiến hành giám sát được 155 cuộc. Sau giám sát, Mặt trận các cấp đã kiến nghị 314 ý kiến đến cấp ủy, chính quyền, các cơ quan tổ chức liên quan và các đơn vị được giám sát kịp thời có kế hoạch, biện pháp khắc phục những hạn chế, tồn tại, triển khai rõ, cụ thể nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo. Ban Thanh tra nhân dân các xã, thị trấn đã tiến hành giám sát 309 cuộc như việc thu chi các loại quỹ do nhân dân đóng góp; công tác chi trả các chế độ cho đối tượng chính sách hàng tháng, người có công theo quy định; thực hiện chế độ, chính sách ưu đãi, chăm sóc giúp đỡ người có công với đất nước, chính sách bảo hiểm xã hội được quan tâm, chi trả kịp thời cho các đối tượng chính sách, rà soát hộ nghèo, cận nghèo. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 308 công trình giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa xã, giao thông nội đồng, hệ thống thoát nước, tường rào, Bia ghi danh... Qua đó, đã phát hiện, kiến nghị 611 ý kiến đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời nhiều vụ việc liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của công dân; đưa phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đi vào cuộc sống.

Song song với việc giám sát, hoạt động phản biện xã hội cũng được Mặt trận các cấp quan tâm thực hiện và đạt những kết quả rõ nét. Số lượng các cuộc phản biện tăng lên, có nhiều ý kiến đóng góp được các cơ quan tham mưu chủ trì soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý trước khi ban hành. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức 7 cuộc phản biện xã hội về các chủ trương, chương trình, kế hoạch quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân như Nghị quyết của Huyện ủy về lãnh đạo ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ cao trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện đến năm 2025; công tác phòng, chống và kiềm chế, kiểm soát ma túy trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2025; phương án mục đích sử dụng khu đất chợ Chợ Lầu (cũ) để xây dựng công trình Công viên cây xanh; quy chế bố trí và điều động viên chức các đơn vị trường học...

Ông Trương Minh Phương – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Bình cho biết: Phát huy kết quả đạt được, thời gian đến, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Chủ động lựa chọn nội dung, hình thức giám sát và phản biện cho phù hợp; kịp thời kiến nghị và theo dõi kết quả thực hiện sau giám sát... Từ đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

BÌNH MINH