Kết quả lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Gần 1,4 triệu lượt góp ý kiến vào nội dung dự thảo

Kết quả lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Gần 1,4 triệu lượt góp ý kiến vào nội dung dự thảo

Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi): Cân nhắc kỹ lưỡng, thận trọng quy định sở hữu nhà chung cư có thời hạn

Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi): Cân nhắc kỹ lưỡng, thận trọng quy định sở hữu nhà chung cư có thời hạn

Nhiều ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Nhiều ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

MTTQ Quảng Ninh: Lấy ý kiến tham gia dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

MTTQ Quảng Ninh: Lấy ý kiến tham gia dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Gia Lai: Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Gia Lai: Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Mặt trận Bạc Liêu lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Mặt trận Bạc Liêu lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Cần phải làm rõ “khái niệm” nhà công vụ

Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Cần phải làm rõ “khái niệm” nhà công vụ

Phú Yên: Góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) từ thực tiễn

Phú Yên: Góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) từ thực tiễn

Bình Dương: Ủy ban MTTQ thị trấn Tân Thành lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo luật Đất đai (sửa đổi)

Bình Dương: Ủy ban MTTQ thị trấn Tân Thành lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo luật Đất đai (sửa đổi)

Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong việc lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Hội đồng Tư vấn về Kinh tế - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Hội đồng Tư vấn về Kinh tế - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho ý kiến vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tập thể

Dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tập thể

Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức lấy ý kiến góp ý về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức lấy ý kiến góp ý về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Bình Phước: Góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Bình Phước: Góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)