Bình Dương: Hiệu quả từ công tác tuyên truyền và thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

Bình Dương: Hiệu quả từ công tác tuyên truyền và thực hiện nhiều công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

Quảng Nam: Tổng kết thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

Quảng Nam: Tổng kết thi đua chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024

Thư cảm ơn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Thư cảm ơn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Lời kêu gọi của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX

Lời kêu gọi của Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX

Thông cáo báo chí về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Thông cáo báo chí về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX

Tâm huyết, trách nhiệm với hoạt động của Mặt trận

Tâm huyết, trách nhiệm với hoạt động của Mặt trận

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Nơi hội tụ sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – Nơi hội tụ sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc

Gặp mặt đại biểu Đà Nẵng dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX

Gặp mặt đại biểu Đà Nẵng dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX

Mặt trận TP Hà Nội gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX

Mặt trận TP Hà Nội gặp mặt đoàn đại biểu dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX

Những vấn đề đặt ra trong công tác bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp

Những vấn đề đặt ra trong công tác bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ chuyên trách Mặt trận các cấp

Đại hội MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ 17: "Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hiệu quả"

Đại hội MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ 17: "Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hiệu quả"