Đảm bảo tiêu chuẩn, tăng chất lượng đối với đại biểu Quốc hội

Đảm bảo tiêu chuẩn, tăng chất lượng đối với đại biểu Quốc hội

Ngày 14/3/2021: Người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ

Ngày 14/3/2021: Người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ

Mặt trận Trung ương ban hành Hướng dẫn 54 về tổ chức các Hội nghị và vận động bầu cử tại các địa phương có dịch Covid-19

Mặt trận Trung ương ban hành Hướng dẫn 54 về tổ chức các Hội nghị và vận động bầu cử tại các địa phương có dịch Covid-19

Khi cầm lá phiếu, cử tri sẽ lựa chọn được những người xứng đáng nhất

Khi cầm lá phiếu, cử tri sẽ lựa chọn được những người xứng đáng nhất

Nhiều điểm mới trong công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Nhiều điểm mới trong công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Giám sát để lắng nghe ý kiến của cử tri và nhân dân đối với đại biểu ứng cử trên địa bàn

Giám sát để lắng nghe ý kiến của cử tri và nhân dân đối với đại biểu ứng cử trên địa bàn

95 Ủy viên Trung ương, 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị trong Quốc hội khóa mới

95 Ủy viên Trung ương, 12-14 Ủy viên Bộ Chính trị trong Quốc hội khóa mới

3 đợt kiểm tra, giám sát cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

3 đợt kiểm tra, giám sát cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

Cần Thơ hướng dẫn giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026

Cần Thơ hướng dẫn giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021-2026

TPHCM: Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp hồ sơ ứng cử, giới thiệu ứng cử

TPHCM: Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp hồ sơ ứng cử, giới thiệu ứng cử

Quy trình bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Quy trình bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

16 mốc thời gian quan trọng về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

16 mốc thời gian quan trọng về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Đến ngày 17/2/2021: Hoàn thành kế hoạch tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất

Đến ngày 17/2/2021: Hoàn thành kế hoạch tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất

Lựa chọn các hình thức giám sát sao cho phù hợp với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

Lựa chọn các hình thức giám sát sao cho phù hợp với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19

Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Sẽ có 19 đại biểu chuyên trách

Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026: Sẽ có 19 đại biểu chuyên trách