Kết nối văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc

(Mặt trận) - Ngày 14/10, Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài và Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc đã ký kết thỏa thuận hợp tác.

Phát huy sức mạnh cộng đồng DN kiều bào vì sự phát triển của TP HCM

Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Malaysia ủng hộ đồng bào miền Trung

Cộng đồng người Việt Nam tại Lào ủng hộ đồng bào vùng lũ miền Trung

Hai bên ký kết thỏa thuận hợp tác. 

Sự hợp tác giữa Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài và Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc mở ra hướng đi mới trong các kế hoạch hợp tác phát triển giữa hai bên. Trước mắt là chương trình “Xuân quê nhà 2021”; lễ giỗ tổ Hùng Vương; chương trình dạy tiếng Việt cho người Việt tại Hàn Quốc; chương trình “Tôi yêu tiếng nước tôi”…

Thỏa thuận hợp tác giữa Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài và Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc là cơ sở cho sự hợp tác bền vững lâu dài giữa hai tổ chức, phù hợp với xu thế phát triển và trước hết là đáp ứng nhu cầu kết nối giữa cộng đồng người Việt ở Hàn Quốc và đồng bào trong nước.

Theo sư cô Thích Nữ Giới Tánh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại Hàn Quốc, trong những năm qua, nhiều hoạt động có ý nghĩa văn hóa xã hội, mang tính nhân văn sâu sắc đã được Trung tâm Văn hóa Phật giáo và Hội Phật tử Việt Nam tại Hàn Quốc tổ chức tại Hàn Quốc và Việt Nam.

Đặc biệt, trong cuộc chiến chống Covid-19 tại Việt Nam, Trung tâm và Hội đã thường xuyên tổ chức các chuyến đi công tác từ thiện, nhân đạo, giúp đỡ đồng bào khó khăn ở một số tỉnh thành các nhu yếu phẩm, kinh phí… góp phần cùng nhân dân trong nước đẩy lùi dịch bệnh.