Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng thăm và chúc mừng Đại Lễ khai đạo Cao Đài năm 2021

(Mặt trận) -Vừa qua, ông Đường Anh Ngữ - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm và chúc mừng Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh tỉnh, Cao Đài Truyền Giáo tỉnh, Cao Đài Cầu Kho Tam Quan tỉnh, Cao Đài Ban Chỉnh đạo tỉnh Lâm Đồng và các vị chức sắc Cao Đài nhân Đại Lễ khai đạo ngày 17/11/2021.

Tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Một số nội dung quan trọng tại Nghị quyết số 88 của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (phần II)

Một số nội dung quan trọng tại Nghị quyết số 88 của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (phần I)

 Ông Đường Anh Ngữ - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng chúc mừng các vị chức sắc, chức việc đạo Cao Đài nhân Đại Lễ khai đạo ngày 17/11/2021.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, ông Đường Anh Ngữ đã đến tặng hoa, quà và chúc mừng các vị chức sắc, chức việc và toàn thể bà con theo đạo Cao Đài lời chúc thân ái nhất nhân dịp Đại Lễ khai đạo. Đồng thời, ghi nhận những đóng góp tích cực của các chức sắc tôn giáo Cao Đài trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã chấp hành đúng đường hướng “Phụng đạo yêu nước”, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, qua kêu gọi, vận động, tuyên truyền bà con tín đồ đã tích cực hưởng ứng các cuộc vận động do MTTQ phát động như xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh, bảo vệ môi trường…; sự đồng hành của các tổ chức tôn giáo đạo Cao Đài trong thời gian qua đã góp phần thúc đẩy an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, nhất là trong tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

 N.T