TP Cần Thơ: Triển khai Nghị quyết Trung ương 5 cho chức sắc, chức việc các tôn giáo

(Mặt trận) -Ngày 21-9-2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII cho chức sắc, chức việc các tôn giáo.

Phát huy vai trò người có uy tín ở xã Trung Sơn

Sóc Trăng họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Kiên Giang trao 500 phần quà cho đồng bào Khmer

 Chức sắc, chức việc các tôn giáo nghe triển khai nghị quyết.

Tại hội nghị, chức sắc, chức việc các tôn giáo trong thành phố được triển khai các nội dung: Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Ngoài ra, các đại biểu còn được triển khai Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ.

Qua hội nghị nhằm cung cấp thông tin giúp chức sắc, chức việc nắm vững và tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

T.T