Thanh Hóa: Người uy tín góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại thôn, bản

(Mặt trận) -Đội ngũ người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã phát huy tốt vai trò tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở.

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đồng bào các dân tộc thiểu số trên cả nước

Nhận diện, ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Lào Cai phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc

 Người có uy tín huyện Mường Lát phối hợp cùng các lực lượng chức năng tham gia tuần tra bảo vệ an ninh biên giới, cột mốc.

Ông Hà Văn Xiêm, ở bản Cha Lung, xã Tam Thanh (Quan Sơn) là một người có uy tín trong bản từ nhiều năm nay, được người dân quý trọng. Với vai trò và uy tín của mình, ông Xiêm tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trực tiếp vận động Nhân dân tham gia thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ngoài ra, ông đã kịp thời phát hiện, cung cấp nhiều nguồn tin quan trọng cho các lực lượng chức năng trong công tác điều tra, xử lý vi phạm, tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương trong việc đấu tranh, ngăn chặn nhiều hoạt động trái pháp luật, truyền đạo trái phép; tham gia giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, trong vấn đề dân tộc và tôn giáo; quản lý, giáo dục đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, tích cực vận động con cháu trong gia đình không sa vào các tệ nạn xã hội, tránh xa ma túy, không vi phạm pháp luật, không nghe và tin theo luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của kẻ xấu. Bên cạnh đó, ông còn trực tiếp đến từng hộ dân, gặp từng người để tuyên truyền người dân cùng tham gia bảo vệ cột mốc, đường biên; vận động bà con thực hiện nếp sống văn minh, xóa bỏ các hủ tục, cùng chung sức xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững...

Cũng là một trong những người có uy tín tại địa phương, ông Lò Viết Lâm, ở bản Ngàm Pốc, xã Yên Thắng (Lang Chánh) thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các phong trào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đoàn kết, tương thân, tương ái, quan tâm giúp đỡ các gia đình chính sách... Để giảm các tệ nạn xã hội, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân, với vai trò nòng cốt trong cộng đồng, ông Lâm tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trực tiếp vận động Nhân dân tham gia thực hiện tốt các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao ý thức cảnh giác, phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, những hoạt động lợi dụng vấn đề nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, mê tín dị đoan, xuyên tạc và bịa đặt nhằm dụ dỗ, mua chuộc, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin cho Nhân dân yên tâm lao động sản xuất và tuyệt đối tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của chính quyền địa phương...

Thanh Hóa hiện có 1.330 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có 1.242 nam, 88 nữ. Đây là những người được thôn, bản bình chọn, suy tôn, là lực lượng nòng cốt, cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; có ảnh hưởng lớn trong công tác vận động đồng bào tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở địa phương. Đội ngũ này không ngại khó, ngại khổ đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động bà con thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; bài trừ hủ tục; tham gia giữ gìn, phát huy bản sắc dân tộc, xây dựng thôn, bản đoàn kết, bình yên, phát triển. Bên cạnh đó, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số còn kịp thời phát hiện, cung cấp nhiều nguồn tin quan trọng cho các ngành chức năng trong công tác điều tra, xử lý vi phạm. Tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương trong việc đấu tranh, ngăn chặn nhiều hoạt động trái pháp luật; truyền đạo trái phép; tham gia giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, trong dân tộc và tôn giáo; quản lý, giáo dục đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật; tích cực vận động con cháu trong gia đình không tham gia các tệ nạn xã hội, tránh xa ma túy, không vi phạm pháp luật, không nghe và tin theo luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của kẻ xấu... Trong 10 năm qua (2011-2021), người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã vận động, tuyên truyền 200.000 lượt người Mông không tin, không nghe, không làm theo các luận điệu tuyên truyền về “Nhà nước Mông”, không du canh, du cư, vượt biên trái phép; tham gia cảm hóa 28 đối tượng có liên quan đến hoạt động lập “Nhà nước Mông”; tham gia tác động, hướng lái 104 lượt chức sắc, chức việc, số cầm đầu, cốt cán trong các điểm, nhóm tôn giáo vi phạm pháp luật tín ngưỡng, tôn giáo; giải quyết dứt điểm 310 vụ tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các vụ việc liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng...

Thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục huy động, tranh thủ sự vào cuộc của đội ngũ những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phòng ngừa tội phạm, đảm bảo ANTT để tiếp tục góp phần tạo môi trường an toàn, ổn định, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Lê Quốc